"Булгартрансгаз" ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) подписаха грантово споразумение за финансиране на разширението на подземното газохранилище "Чирен", съобщиха от "Булгартрансгаз".

Подписването на споразумението се състоя днес на официална церемония в Люксембург в рамките на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика. Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов получи споразумението от комисаря по енергетика на ЕС Кадри Симсон.

Разширението на газохранилището "Чирен" е един от одобрените 5 енергийни проекта и единственият от областта на природния газ за финансиране със средства от ЕС. Съгласно грантовото споразумение, за реализацията на проекта се отпуска съфинансиране по CEF в размер до 78 млн. евро.

Проектът цели увеличаване на общия капацитет за съхранение на природен газ до 1 млрд. куб. метра и на капацитета на денонощие за изпомпване и нагнетяване, до 8-10 млн. куб. метра. За сравнение, общото годишно потребление на газ в България е около 3 млрд. куб. метра.

Разширението на газохранилището в Чирен предвижда изграждане на надземни съоръжения, сондажи и газопровод с дължина около 45 км.

Избраният подход за реализиране на проекта за разширение на газохранилището позволява нормалната му експлоатация през целия период на планираните дейности, до въвеждане в експлоатация на новата инфраструктура. Планира се поетапното въвеждане в експлоатация на новата инфраструктура да завърши до края на 2024 година.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" подчерта по време на церемонията, че разширението на газохранилището в Чирен е в синергия с терминалите за втечнен природен газ (LNG) в региона, в т.ч. терминала в Александруполис, в който "Булгартрансгаз" участва с 20% от акционерния капитал на проектната компания "Газтрейд".

По думите на Малинов, съчетанието на проекта със значителните капацитети за пренос в точките на свързване със съседните страни, обуславя важността на газохранилището в регионален аспект и потенциала за ръст на услугите по пренос и съхранение на газ на чисто търговска основа. От съществена важност е и възможността за търгуване на количества газ на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД.

През 2021 г. Европейската комисия включи разширението на подземното газохранилище в Чирен в 5-ия списък на проекти от общ интерес за ЕС, а на 27 януари 2022 г. обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF).

Новите технически параметри на газохранилището "Чирен" ще имат принос за изпълнението на основните общоевропейски приоритети, свързани с диверсификация на източниците на природен газ и гарантиране на сигурността на снабдяването.