С увеличаването на дела на енергията, произвеждана от възобновяеми източници (ВЕИ), включително и за нуждите на отделни домакинства, потребителите и мрежата като цяло са изправени пред сериозен проблем: как непотребената енергия да се съхрани.

Нова прогноза, направена от Energy Storage Association на САЩ изтъква, че през следващото десетилетие може да бъдат инсталирани батерии за съхранение на ток с невероятния капацитет от 100 GW. Интересното е, че това е три пъти по-голяма стойност от очакваните през 2017 г. 35 GW до 2025 г., което показва скоростта, с която ВЕИ отрасълът се развива.

Батерия за електромобил с 1000 км пробег тества Toyota

Батерия за електромобил с 1000 км пробег тества Toyota

Очаква се новите батерии да съхраняват 7 пъти повече енергия на единица тегло

"Текущите пазарни прогнози отчитат впечатляващият ръст на батериите за съхраняване на енергия през следващото десетилетие", каза главният изпълнителен директор на институцията Кели Спийкс-Бакман. Според всички виждания, растежът на сектора ще е експоненциален.

Спрямо сега инсталираните средства за съхраняване на електроенергия, ако те достигнат 100 GW за десетилетие, това наистина ще е повече от впечатляващо. Днес общият им капацитет възлиза на 523 MW в САЩ, сочат данните на Energy Storage Monitor, изготвян от Wood Mackenzie Power & Renewables, посочват от Oilrpice.

Очакването е само в рамките на тази година те да се удвоят до 1,2 GW, въпреки че в резултат на коронавируса енергийното потребление се промени радикално. Към 2025 г. батериите за електроенергия ще достигнат 7 GW.

Европейските петролни гиганти приличат все повече на електрически компании

Европейските петролни гиганти приличат все повече на електрически компании

Те загърбват нефта и се обръщат към възобновяемата енергия, готвейки се за нова ера

Според Energy Storage Association съществуващите тенденции могат да бъдат подпомогнати от подходящи политики. Те предлагат да се въведе данъчен кредит за инвестициите в батерии за ток, което ще увеличи заетостта в производството им трикратно, до 200 хил. души в рамките на следващите 10 години.

Освен това, подобен ход от Конгреса допълнително ще подпомогне декарбонизирането на електрическия отрасъл, тъй като ще улесни инсталирането на слънчеви и вятърни мощности.