61 компании от топ 500 на най-големите в света, които са част от класацията Global 500 на Fortune, са инвестирали в България. От тях 10 са с дейност в областта на технологиите, а по 7 са тези от секторите финанси, здравеопазване и автомобилостроене. Това показва анализ на преките чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изготвен от Colliers International.

Според данните в него най-голям дял от инвестиралите на българския пазар имат компаниите с централа в САЩ - 26% от всички 61 дружества. Малко по-малък е делът на тези от Германия - 23 на сто, следвани от тези от Холандия - 10 на сто.

Общо за региона голяма част от компаниите, представени в класацията Global, са от секторите - автомобилен, производствен, хранително-вкусов, тютюневи изделия, напитки, телекомуникации, медии и транспорт.

Броят на дружествата от класацията с вложения в ЦИЕ варира между 61 у нас и в Словакия до 140 в най-голямата икономика в региона Полша.

"Въпреки че Полша е най-голямата икономика, съотношението между броя компании в класацията към числеността на населението, подрежда на по-предни позиции Словакия, Унгария и Чехия. Това е свързано с корелацията между износ и БВП, която е много голяма в тези три държави. България ги следва и по трите показателя. В Румъния и Полша съотношението износ към БВП е по-малко", се казва в анализа.

Междувременно данните показват, че притокът на преки чуждестранни инвестиции е най-значителен в Унгария - 6,5% от БВП през 2018 година, като тенденцията се запазва и през настоящата. При останалите държави се регистрират по-ниски нива в диапазона 1,8% - 2,9% от БВП за миналата година.

Що се отнася до това с какъв произход са дружествата от топ 500 с инвестиции в ЦИЕ, с най-слабо представяне като дял е Китай, заедно с Канада, Тайван, Австралия и Индия, а най-сериозно е присъствието на тези от Европа, САЩ и Южна Корея.