Дългосрочната, рентабилна за производителите, цена на петрола трябва да бъде 9-10 долара за барел и тогава колите, работещи на бензин, ще бъдат конкурентни на електрическите автомобили. До този извод стига в изследването си Марк Люис от BNP Paribas Asset Management.

В анализа е представена концепция за рентабилността на енергията спрямо вложения капитал (EROCI). Тя позволява да се оцени какъв обем капитални разходи за петрол и съответно за възобновяеми енергийни източници може да се преобразува в полезна енергия за транспортните средства.

Според анализа на BNP Paribas Asset Management, сега при еднакви капиталовложения енергията от слънце и вятър могат да произведат значително повече полезна енергия за електрическите автомобили, отколкото петролът при цена $60 за барел за леките коли и другите превозни средства с малка товароподемност.

Електромобилите ще струват колкото бензиновите и дизеловите коли съвсем скоро

Електромобилите ще струват колкото бензиновите и дизеловите коли съвсем скоро

Според Deloitte паритетът ще бъде факт между 2021 и 2024 година

За транспортните средства, работещи на бензин, е необходимата цена на петрола 9-10 долара за барел, а за дизеловите коли - $17-19 за барел. Тогава те ще могат да се конкурират с електрическите автомобили. Независимо дали става дума за бензин или за дизел, дните на петрола като източник на гориво за транспортните средства са преброени", се пише в анализа.

Безпрецедентните мащаби на този проблем заплашва с огромни негативни последствия големите петролни компании. Според последните данни текущите инвестиции в петролните проекти при праг на рентабилността с цена на петрола $20 или повече за барел може да постави по въпрос 40% от бъдещия годишен добив на суровината.

Въпреки сериозните предупреждения по адрес на петролната промишленост в доклада на BNP Paribas Asset Management се казва, че "днес петролният отрасъл има огромно преимущество в сравнение със сектора на възобновяемите енергийни източници". На петрола се падат 33% от цялата доставка на енергия в света през 2018 г. в сравнение с 3-те процента, идващи от ВЕИ.

Освен това на този етап електрическите автомобили струват по-скъпо от бензиновите и дизеловите. Вероятно тази ситуация ще се съхрани до 2023-2025 година, се твърди в анализа.

Препятствието, което електромобилите трябват да преодолеят

Препятствието, което електромобилите трябват да преодолеят

Спадът в цените на батериите през миналата година бе обнадеждаващ, но дали ще продължи?

Въпреки че преимуществата на петролната индустрия са огромни днес, те все пак са ограничени във времето. Петролните компании са принудени да инвестират в нови проекти, "само за да съхранят позиции", се казва в доклада.

"Петролът има значително предимство в сравнение с възобновяемите енергийни източници. Въпросът е колко е голямо е то и колко дълго ще продължи", пише още в доклада на BNP Paribas Asset Management.

Ето колко е струвал бензинът последния път, когато петролът е бил толкова евтин

Ето колко е струвал бензинът последния път, когато петролът е бил толкова евтин

Как се променят двете най-важни компоненти - валутните курсове и цената на петрола