Компанията Al Dahra, която е под контрола на емира на Абу Даби, напоследък изпитва особено силен интерес към Балканите.

През лятото тя преведе около 250 млн. евро на румънския бизнесмен Константин Дулуце, за да купи компанията Agricost и да поеме концесията на Големия остров на Браила - най-голямата консолидирана ферма в Европа. Сега Al Dahra обяви планове да инвестира още 500 млн. долара в Румъния през следващите 5 години, в различни сектори, разказва Capital.ro.

В земеделието Al Dahra възнамерява да закупи друг парцел в Румъния и да инвестира в модернизиране на сегашния си портфейл от селскостопански съоръжения и технологии. Целта е да се достигне годишно производство на един милион метрични тона зърно и комбиниран фураж до 2022 г.

Същевременно ще бъдат добавени силози в базата за съхранение на зърно, с капацитет от 2 млн. метрични тона за различни зърнени култури от румънските ферми, управлявани от Al Dahra, както и от други ферми.

Това ще улесни стратегическите запаси, тяхната ротация и търговията на международния пазар.

По отношение на инвестициите в логистиката и веригата за доставки Ал Dahra възнамерява да придобие оперативна точка на пристанище Констанца, за да улесни износа на зърно и вноса на торове.

Освен това ще създаде специализирана фирма за торове, отговорна за внасянето на торове в Румъния и маркетинга на съседните пазари, с приблизителен търговски обем от 350 000 тона годишно.

Освен това Al Dahra ще инвестира в модернизирането на съоръженията за зареждане за увеличаване на товарния и плавателния трафик.

Компанията смята да инвестира и в сектора на животновъдството, като създаде ферми с капацитет от 150 000 глави от различни животински видове. Освен това Al Dahra ще направи и други инвестиции, насочени към създаване на ефективна мрежа в селскостопанската верига на румънския пазар, включително фабрики и места за опаковане, както и други услуги с добавена стойност в зависимост от изискванията на бизнеса.

Инвестиционният план на дружеството ще бъде реализиран на няколко етапа през следващите години и ще подкрепи стратегията на правителството на Абу Даби за осигуряване на дългосрочните хранителни нужди.