Анализаторската компания IHS Markit значително повиши прогнозните си показатели за новите фотоволтаичните инсталации за тази година: от 158 GW на 181 GW.

В доклада Top 10 Cleantech Trends за 2021 г. се казва, че този ръст ще представлява 27% увеличение на годишна база в сравнение с 2020 г. Това ще се реализира в сценарий, който анализаторите описват като "силно търсене" въпреки увеличените цени на модулите, дългите срокове за изпълнение и нарастващите транспортни разходи, пише GreenTech.bg

"Водещите производители на модули са разпродали всичко за първата половина на годината," казва Йосефин Берг, ръководител на научните изследвания в сферата на технологиите за чиста енергия в IHS Markit.

"Все още няма индикации за намаляване на цените на доставките през юли. Производственият капацитет остава достатъчен. Няма нововъзникнали значителни "тесни места", които да променят прогнозата ни за 181 GW глобални слънчеви инсталации", посочва експертът.

Увеличаването на цените на поликристалния силиций, медта и стоманата ще допринесе за поддържане на цените на фотоволтаичните модули на сегашните нива. Все пак цените на слънчевото стъкло може да започнат да намаляват от второто тримесечие на годината. Търсенето, от друга страна, се очаква да нараства, започвайки от май - както в Китай, така и на международните пазари.

"Веригата на доставки в соларния бизнес навлиза в нова фаза с по-голям фокус върху рентабилността, технологичното лидерство и консолидацията", отбелязват от IHS Markit. Един от основните фактори за поддържането на стабилността на цените на модулите тази година ще е нарастващата консолидация в производството. Приблизително 72% от модулите биват произвеждани от 10 компании през 2020 г., според изследванията на IHS Markit. Наред с това фактор ще са високите производствени разходи и натискът на инвеститорите за увеличаване на рентабилността.