Инвеститорите в бизнес имоти в България все още са предпазливи по отношение на стартирането на нови проекти. Това става ясно от нов доклад на  консултантската компания Colliers International за пазара на офис площи у нас.

Основната причината за това е все още скромната активност на наемателите, както и на несигурността относно бъдещите условия на труд в средносрочен и дългосрочен план. Освен това, пазарът на труда вече е различен заради масовата работа от дистанция в много компании.

Офис пазарът в София:

 • В столицата офис пазарът като цяло се развива интензивно.
 • Търсенето продължава да се увеличава.
 • Увеличеното търсене основно се дължи на представителите на IT и аутсорсинг сектора, а предлагането все още не може да му отговори напълно.
Офис сградите – следващото домино, което може да падне

Офис сградите – следващото домино, което може да падне

Инвеститори и икономисти бият тревога за пазара на бизнес имоти

Към първото тримесечие на 2023 година предлагането на офиси клас А и Б в столицата възлиза на 2 432 900 кв.м. с допълнителни 283 500 кв.м. в строеж:

 1. Свободните офиси клас А и Б - 11%
 2. Наемни нива - 14 евро/кв.м./месец (клас А)
 3. 10 евро/кв.м./месец (клас Б)

Предлагането на офис площи клас А и Б в Пловдив:

 • 270 700 кв.м. или увеличение от около 5.9% спрямо миналата година.
 • Свободни площи - тенденция на спад от най-високата си стойност, достигната през 2020 година - дял от 11.4%.
 • Офиси клас А - по-голямата част от общия обем с дял от 56%.

Предлагането на съвременни офиси във Варна:

 • Увеличение с 4.4% на годишна база - над 280 900 кв.м.
 • Незаети площи - 10.6%
 • 9 400 кв. м. офиси в процес на активно строителство.
 • Общо 54% от съществуващите площи се намират в сгради клас А.

Предлагане на модерни офиси в Бургас:

 • Увеличение с около една трета - близо 91 000 кв. м.
 • Процент на незаетите площи в града -  около 5-6%.

IT и аутсорсинг компании движат офис пазара в Бургас, става ясно от доклада. Предлагането на модерни офиси в града изостава от това в Пловдив и Варна, въпреки че се е увеличило с около една трета (концентрирано в един проект) и вече достига почти 91 хил. кв. м.

Предлагане на модерни офиси в Русе:

Предлагани офис площи - 79 200 кв.м.

 • 51% са клас А и 49% - клас Б.
 • 75% са разположени в крайградските райони, 12% - в център и 13% - в широк център.
 • Около 5 500 кв. м. са в процес на изграждане.
 • Средни наемни нива за офиси клас А - около 7 евро /кв. м/месец.

Според от Colliers, повечето регионални градове в България разполагат с потенциал да отговорят на изискванията на постоянно развиващото се корпоративно търсене.

Чрез създаването на сателитни офиси компаниите могат да увеличат своята конкурентоспособност чрез достъп до по-широк кръг от таланти и приспособяване към хибридна работа на няколко локации.

В кои пловдивски общини ще изникнат най-много жилища и офиси?

В кои пловдивски общини ще изникнат най-много жилища и офиси?

През последните 3 месеца на 2022-а в областта е започнал строежът на общо 203 сгради