През последните три месеца на 2022 г. в област Пловдив е започнал строежът на 200 жилищни сгради. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на изминалата година.

Според статистиката жилищата в тези сгради са 1 189, а разгънатата застроена площ (РЗП) ще възлиза на общо 118 033 кв. м. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 4.2%, жилищата в тях - със 125.2%, а общата им застроена площ - с 55.2% по-голяма.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава спад както на броя на започнатите жилищни сгради - с 16%, така и на общата им застроена площ - с 11.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 33.4 на сто.

През последните три месеца на годината е започнат строежа и на 3 офис сгради и на 62 други сгради в област Пловдив. РЗП-то на административните сгради е 1 109 кв. м, а на другите сгради - 9 330 кв. м. На тримесечна база броят на започнатите други сгради намалява с 22.5%, но общата им застроена площ нараства с 13.3%. А на годишна база започнатите други сгради намаляват с 4.6%, а съответната им РЗП нараства с 9.2%.

3240 евро/кв. м за имот край дома на Олимпийските игри. Цените на жилищата в Атина "полудяха"

3240 евро/кв. м за имот край дома на Олимпийските игри. Цените на жилищата в Атина "полудяха"

Завръщането на чуждестранните купувачи, проектите за реконструкция и очакванията за разширения на метрото са само част от причините за поскъпването на имотите

Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 76 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 12 други сгради; Пловдив - 43 жилищни сгради с 963 жилища в тях и 10 други сгради; Асеновград - 23 жилищни сгради с 90 жилища в тях; Марица - 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и 11 други сгради.

Строителство на нови сгради в област Пловдив 
Община Жилищни сгради Брой жилища Други сгради
Родопи 76 1 12
Пловдив 43 963 10
Асеновград 23 90 0
Марица 19 20 11

Разрешителни за строеж

От статистиката става още ясно, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 290 жилищни сгради с 1 677 жилища в тях и със 170 880 кв. м разгъната застроена площ и на 127 други сгради със 107 7712 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 15.9%, жилищата в тях намаляват с 64.8%, а общата им застроена площ - с 64.1 на сто. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад от 12.4%, а тяхната РЗП - с 41.5 на сто.

Титуляр, актуален статус, история на имот: Ключови промени в системата на вписванията влизат в сила

Титуляр, актуален статус, история на имот: Ключови промени в системата на вписванията влизат в сила

Агенцията по вписванията ще трябва да създаде и да поддържа обща електронна база данни

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 17.6%, жилищата в тях - с 44.3%, а разгънатата им застроена площ - с 44.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 4.1%, но тяхната РЗП намалява с 37.9 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: Родопи - на 88 жилищни сгради с 95 жилища в тях и на 39 други сгради; Пловдив - на 70 жилищни сгради с 1 358 жилища в тях и на 18 други сгради; Марица - на 56 жилищни сгради с 57 жилища в тях и на 28 други сгради; Асеновград - на 18 жилищни сгради със 108 жилища в тях и на 3 други сгради.

Издадени разрешителни за строителство на нови сгради в област Пловдив
Община Жилищни сгради Брой жилища Други сгради
Родопи 88 95 39
Пловдив 70 1 358 18
Асеновград 18 108 3
Марица 56 57 28