Чешката компания Rezolv Energy получи одобрение и лиценз от българския енергиен регулатор за плана за проекта на компанията за 229 MW соларна фотоволтаична централа в североизточната част на страната.

Строителството на фотоволтаичния парк на име "Св. Георги" е планирано да бъде през следващите месеци и се предвижда то да бъде напълно готово до второто тримесечие на 2025 г. Според документа крайната дата за въвеждане в експлоатация на енергийния обект е края на май 2025 година. Той ще се намира в с. Полковник Ламбриново, община Силистра, с "висококачествени компоненти, които отговарят на всички стандарти и позволяват при правилна поддръжка да се ползва максимално допустимия срок на лицензия за дейността", пише в решението си КЕВР.

Паркът ще бъде изграден върху 165 хектара на територията на изведено от експлоатация летище и ще бъде оборудван с около 400 000 панела. Очаква се да произвежда средно 313 гигаватчаса (GWh) електроенергия на година, която ще бъде взета от търговски и индустриални субекти чрез дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия.

Rezolv Energy придоби правата за разработване на най-големия соларен парк в България през юли 2023 г. Както Money писа тогава, чешката компания придоби проекта от българската YGY Industries JSC, която е собственост на Явор Георгиев. Капацитетът на производство на енергия ще бъде равен на 13% от настоящото производство на слънчева енергия в България, според Rezolv Energy.

Британския инвеститор Actis създава Rezolv Energy преди близо 2 години и има 2 GW готови за изграждане проекти за чиста енергия, включително 1044 MW Dama Solar Park в Румъния. Rezolv има и над 1 GW вятърни проекти в процес на изграждане в Румъния.

Очаква се проектът да създаде голям брой работни места във фазата на строителство. Около 500 служители ще бъдат наети на пълен работен или непълен работен ден за дейности като "лек монтаж и строителство".

Чешка компания строи най-големия соларен парк на мястото на бившето летище Силистра

Бившето летище на Силистра се превръща в най-големия соларен парк в България

Капацитетът на производство на енергия ще бъде равен на 13% от настоящото производство на слънчева енергия в България

За присъединяването на ФЕЦ "Свети Георги" към електропреносната мрежа, собственост на "Електроенергиен системен оператор", дружеството е представило договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа, сключен с"Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Компанията е поискала срокът на лицензията да бъде тридесет и пет години, като в тази връзка дружеството казва, че съобразен с очаквания експлоатационен живот на фотоволтаичните панели, инвертори и други технически съоръжения.

"С оглед гореизложеното и въз основа на наличните данни в Комисията, извършените наблюдения и анализи за експлоатационните параметри на използваните съоръжения във фотоволтаични електрически централи, в т.ч. и на времевия ресурс на активите, както и с оглед прилагане принципа на равнопоставеност между отделните енергийни дружества, работната група предлага срокът на лицензията за дейността "производство на електрическа енергия" да бъде двадесет и пет години", се казва в доклада на българския енергиен регулатор.