Инвестициите в България през 2023 година отчитат рекорден ръст в размер на 28%. Те са се увеличили с 1,5 милиарда лева, като за цялата изминала година преките чуждестранни инвестиции също са рекордни - близо 7 милиарда лева, съобщи пред медиите заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев. Това е ръст от над 28% спрямо предходната 2022 година.

По време на проведена среща в Пловдив, съвместно с министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева, компании от Тракия икономическа зона (ТИЗ) и представители на висши училища в града. На срещата беше обсъдено и как да се преодолее разликата между мисленето и разбирането за развитието на една образователна и научна организация и какъв е темпът на развитие и предизвикателствата пред бизнеса у нас.

Колко успешно е изпълнението на бюджета и колко оптимистичен е ръстът на инвестициите

Колко успешно е изпълнението на бюджета и колко оптимистичен е ръстът на инвестициите

Финансови привидности

"Работим за по-добра връзка между държавата, бизнеса и образованието, за гарантирането на предвидима среда, в която компаниите да се развиват" заяви Шотев.

По думите на заместник-министъра на икономиката не е необходимо да се инвестира в огромни бази в самите университети, където да се обучават специалистите. Достатъчно е студентите да ходят на място в предприятия и заводи, които имат най-качественото и модерно оборудване.

От Министерството на икономиката и индустрията коментират, че работят с бизнеса, като помагат за развитието на икономически зони и паркове, където те да имат достъп до подготвени терени и подпомага компаниите при проучването на потенциален партньор и в търсенето на нови пазари и контакти.

Рекорден ръст на преките чуждестранни инвестиции

Преките инвестиции в България за периода януари - декември 2023 година са в размер на 3.37 милиарда евро. Отчетен е ръст от 739.4 милиона евро или 28.1% спрямо същия период на предходната година, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

През декември 2023 година потокът е отрицателен - в размер на 60.1 милиона евро, при положителен поток от 68.4 милиона евро за декември 2022 година. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 13.9 милиона евро (в т.ч. отрицателен поток от 18.1 милиона евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 23.1 милиона евро за януари - декември 2022 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в България за периода януари - декември 2023 година:

  • Швейцария - 821.2 млн. евро
  • Австрия - 376.8 млн. евро
  • Белгия - 335.9 млн. евро

Гладът за кадри, който се превръща във все по-сериозна глобана заплаха може да се намали единствено, когато бизнесът и образованието вървят ръка за ръка, коментират експерти.

Чуждестранните инвестиции в България с ръст от 28% за година: кои са най-големите

Чуждестранните инвестиции в България с ръст от 28% за година: кои са най-големите

Най-големите вложения у нас по данни на БНБ