"Тракия икономическа зона" започва оборудването на учебен център с над 200 компютъра в Пловдив. Общата инвестиция е над 1.75 млн. лева, а основната задача на центъра е да развива знания и умения в областта на индустриалното производство.

Центърът ще разполага с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение, като обучаваните ще се учат да обслужват и проектират мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Обучението ще се осъществява с помощта на 211 компютъра и модерен софтуер.

Пловдив привлече 4 нови големи инвеститора в индустриалната си зона

Пловдив привлече 4 нови големи инвеститора в индустриалната си зона

Само единият ще открие 1000 работни места

Финансирането на центъра е с европейски средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Безвъзмездната финансова помощ е 1.243 млн. лева (70% от общата стойност на проекта), а останалите над 510 хил. лева (30% от стойността) са осигурени от "Тракия икономическа зона" (ТИЗ).

Инвестициите в "Тракия икономическа зона" достигнаха €1.5 милиарда

Инвестициите в "Тракия икономическа зона" достигнаха €1.5 милиарда

Най-голямата индустриална зона в страната дава работа на 30 000 души

Създава се и електронна платформа за управление на учебния процес. С нейна помощ ще се провеждат иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения за нуждите на индустрията.

От технологичната инфраструктура, обученията и практическите занимания ще могат да се възползват както служителите на дружествата от ТИЗ, така и външни клиенти.

"Тракия икономическа зона" привлече нова инвестиция за 1,6 милиона лева

"Тракия икономическа зона" привлече нова инвестиция за 1,6 милиона лева

Част от средствата са отпуснати по евро проект

Сдружението е амбицирано е насърчава по-активно индустриалната модернизация в региона. За целта ТИЗ ще си сътрудничи с други сектори и клъстери, включително и такива от чужбина.

"Тракия икономическа зона" търси нови 5000 работници през 2017 година

Търсят се 5000 работници за района на Пловдив

Работодатели се обединяват за намирането на работна сила

Крайната цел е модернизация и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика и нейното утвърждаване на европейския и световен пазар - цели, които се припокриват с тези на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.