Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към банковите вземания по кредити, в размер на 1% за четвъртото тримесечие на 2020 г. До вземането на това решение, капиталовият буфер от 1% бе определен за периода от началото на април до края на септември 2020-а.

Удължаването на действието на буфера е най-вече заради продължаващия сериозен ръст на потребителски кредити. БНБ специално отбелязва , че като цяло общия ръст на всички кредитио е в рамките на нормалното.

"В същото време кредитната активност в сегмента на жилищните и потребителските кредити остава висока. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят, ако способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията отслабне при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и нарастване на лихвените проценти по кредитите. Поддържането на антицикличен капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск", посочва БНБ.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 г., 0.5% за четвъртото тримесечие на 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. и 1% за периода април - септември 2020 г. Решение за нивото, приложимо през първото тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през декември 2019 г.