Широко дискутираният правителствен План за възстановяване и устойчивост започва да получава очакваните реакции на различните браншови организации, които пряко или косвено ще бъдат засегнати от него. В официално съобщение на Асоциацията на банките в България (АББ) се казва, че въпросният план и внасянето му се оценява позитивно то банковата общност.

В съобщението се подчертава, че със своята експертиза и бърза реакция банките участваха в съгласуването на основни параметри по програми за подпомагане на фирми и домакинства и финансови инструменти, с утвърдени партньори, като Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете), Българската банка за развитие (ББР), Националния гаранционен фонд, както и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в това число, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

."Благодарение на дългогодишното успешно сътрудничество на банките с тези партньори, както и при конструктивен диалог с отговорните държавни институции, банките осигуриха подкрепа за клиентите си в момент, в който те изпитваха най-остра нужда от ликвидност и финансиране.От стартирането през 2020г. на Програмата на ББР за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от пандемията, до настоящия момент банките партньори са отпуснали кредити за над 350 млн. лв. на над 2 000 микро, малки и средни компании. От 2020г. досега от програмата на ББР за безлихвените кредити са се възползвали близо 53 хил. души, а размерът на отпуснатите средства през банките партньори е близо 250 млн. лева", се казва в съобщението на АББ.

Благодарение на подписаните от банки през лятото на 2021г. споразумения за изменение и допълнение към Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с Фонд на фондовете, добила популярност като програма "Възстановяване", редица микро, малки и средни предприятия - клиенти на банките-партньори, получиха подкрепа за възстановяване на бизнес активностите си. Лимитите на банките по т.нар. "Програма за възстановяване" са на изчерпване, докато по програмите на ББР повечето банки вече изчерпаха своите лимити. Нещо повече, през месец октомври 2021г. Фонд на фондовете стартира процедура за нов ресурс по програма "Възстановяване".

"Оповестени данни от Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) показват, че през 2020г. този фонд е привлякъл 328 млн. евро в нови операции за финансиране на малки и средни предприятия, чрез които се дава възможност за предоставяне на такива предприятия от почти 1,8 млрд. евро, като от тази сума 1,2 млрд. евро са насочени към предоставяне на ликвидност за малки и средни предприятия, най-вече в отговор на кризата, предизвикана от коронавируса. С активното участие на банките инструментите на ЕИФ достигат до над 22 хил. предприятия, около половината от които са микропредприятия", подчертават от АББ.

Според банковата асоциация Планът за възстановяване и устойчивост показва активната роля, която кредитните институции у нас ще имат и в следващите години, за да задоволят търсенето на своите клиенти за нови инвестиции, трансформация, "зелен" и цифров преход и растеж на бизнеса. От АББ заявяват, че банките са в готовност да продължат успешното си сътрудничество с основните доставчици на финансови инструменти и гаранционни продукти в страната, както и с институциите, отговарящи за изпълнени Приемането на Плана за възстановяване и устойчивост и предприетите стъпки от Министерски съвет на Република България по внасянето му за одобрение пред европейските институции в Брюксел се оценяват позитивно от банковата общност в България.