Промените за така наречените сини карти или предоставяне на разрешителни за работа на висококвалифицирани работници бяха гласувани окончателно днес. Чрез промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ще се осигури по-улеснен достъп на висококвалифицирани специалисти до пазара на труда в страната ни на граждани на страни извън ЕС. Иначе казано, пазарът ни на труда вече ще е по-отворен към чужденци.

Сред промените е и възможността за подаване по електронен път на различни документи,  съкращава се срокът на цялата процедура за прием и ще може да се признава и опит, а не само диплома за висше образование, разширява се и обхватът на определението за висококвалифициран работник.

Синята карта ще бъде валидна 5 години. Чужденците ще могат да работят от разстояние в България и чужбина, Притежателите на Синя карта се осигуряват в НЗОК.

От €10 300 до €72 200: С каква средна работна заплата държавите от ЕС привличат чуждестранни кадри

От €10 300 до €72 200: С каква средна работна заплата държавите от ЕС привличат чуждестранни кадри

През 2021 г. средната коригирана годишна заплата в ЕС е била 33 500 евро

Това е важна стъпка, защото високо квалифицираните работници ще могат да кандидатстват при по-гъвкави условия за прием, ще имат възможност за по-лесно преместване и работа в друга държава.

Остава парилото брутното възнаграждение за работника, който е гражданин на трета държава, да е най-малко 1,5 пъти по-високо от средната работна заплата в България.

От ИТ сектора у нас неведнъж са алармирали за недостиг на специалисти, както и колко е важно промените да влязат в сила възможно най-бързо.

Според данни на Агенцията по заетостта през следващите 12 месеца бизнесът ще се нуждае от над 11 000 специалисти в различни сфери.