Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Проектът на наредба и мотивите, както и доклада на консултанта, са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор за обществено обсъждане в рамките на 30 дни: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/

В предложената система "бонус-малус" са предвидени са общо 20 класа, като базовият клас е равен на базовата застрахователна премия - премията, както е определена от застрахователя без допълнителни изменения.

Маринов се застъпва за системата „бонус-малус“

Маринов се застъпва за системата „бонус-малус“

Цената на "Гражданската отговорност" да се определя от поведението и миналото на водача

Налице са седем класа бонус, които ще се прилагат по отношение на собствениците на автомобили с безрисково поведение на пътя и за които премията ще се намалява. Максималното намаление ще бъде с 25 на сто от базовата премия.

Ще има и дванадесет класа за малус, които ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с рисково поведение на пътя, спрямо които премията ще се увеличава, като максималното увеличение ще бъде 400 % (четири пъти) спрямо базовата премия.

При въвеждане на системата всички собственици на моторни превозни средства и автомобили ще бъдат поставени в базовия клас и няма да получават нито увеличение, нито намаление на застрахователната премия.

Младен Маринов иска катастрофите да намалеят до 50%

Младен Маринов иска катастрофите да намалеят до 50%

Пътната безопасност е изключително важна за националната сигурност

Ако в рамките на една година няма нарушения и не са изплащани обезщетения за причинени вреди, то съответният собственик или автомобил ще преминава в следващия по-нисък бонус-малус клас и при следващо сключване на застраховката ще получава намаление.

Ако обаче има причинени вреди или нарушения,"бонус-малус" класът ще расте и при последващо сключване на застраховка "Гражданска отговорност" премията ще се увеличава.

6 загинали и 18 ранени при катастрофи в страната вчера

6 загинали и 18 ранени при катастрофи в страната вчера

96 тежки катастрофи от началото на ноември

Нарушенията ще са разделени в 6 категории. Най-леките нарушения са класифицирани в първа категория и ще увеличават "бонус-малус" класа с една степен. Най-тежките нарушения са поставени в седма категория с деветнадесет степени, като собственикът или автомобилът отиват в най-високия "бонус- малус" клас.

За да се избегнат манипулации, "бонус-малус" класът на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърляне, както и при прекратяване на регистрацията.

С "бонус-малус" лицата, които имат безрисково поведение ще бъдат стимулирани за сметка на лицата с рисково поведение.

Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортните произшествия и особено на тежките, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране.

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Ако не се направят законови промени, "Гражданската отговорност" скача до 1000 лв.