Индонезия, която е дом на едни от най-големите златни мини в света, сега иска да си извоюва място и в търговията със скъпоценния метал.

Правителството в страната работи заедно с централната банка и компании от минната индустрия за създаването на банка, която ще извършва различни услуги в тази посока. Очаква се тя да заработи през 2024 година.

"Нашият износ отива в транзитни държави, които имат по-добра система за търговия на злато от нас, включително специализирани банки и по-активни борси", посочва посочва търговският министър на Индонезия Мухамад Лютфи.

Страната е най-големият производител на злато в Югоизточна Азия, а заедно с мината Грасберг в Папуа Нова Гвинея е страната с най-големи залежи на жълтия метал.

Създаването на такава банка ще помогне на Индонезия да се "изкачи" във веригата за доставки на суровини. Финансовите институции, занимаващи се с търговия на злато, извършват различни услуги, включително клиринг и хеджиране на злато и други благородни метали.

Сред глобалните банки, които предлагат такива услуги, са JPMorgan и HSBC, които са членове на London Bullion Market Association.