Българите са най-недоволните в съюза по отношение на доходите, които имат. Цели 70% от хората в България са недоволни от финансовото си състояние. Средният годишен доход у нас е 4 612 евро по данни от статистиката. За сравнение в Австрия това число е 26 555 евро. Не е изненадващо, че при тази ситуация само 20% от гражданите на страната не са доволни от доходите си. Това гласи статистика на европейската статистическа агенция Eurostat, в която се разглеждат няколко показатели, касаещи качеството на живот в страните членки.

В северната ни съседка Румъния ситуация със средния годишен доход е подобна като при нас. Румънците получават средно 4 267 евро годишно, като над 61% от гражданите не са доволни от размера на дохода си. В Германия средният годишен доход е 23 515 евро, а в Гърция - 8 777 евро годишно. 

Българите живеят в едни от най-пренаселените жилища в ЕС. Близо 40% от домакинствата у нас живеят в пренаселен дом. Българите са най-недоволни в целия съюз по отношение на това показател.

Не само в това отношение България изостава драстично от другите държави членки в Европейския съюз. Едва 29% от българите между 25 и 64 години са с висше образование Единствено Румъния е по-зле от нас в това отношение, като там цифрата е 18%. Средно за съюза 32% от гражданите имат висше образование.

Както е известно страната ни е и една от тези с най-силно замърсен въздух в ЕС. В българските градове средното количество фини прахови частици (ФПЧ) е малко на 30 микрограма на кубичен метър, което е сред най-високите нива на замърсяване в съюза. Според статистиката близо 60% от гражданите у нас са недоволни от качеството на въздуха.

Над 50% от българите не са удовлетворени и от количеството свободни часове, с които разполагат. Средно у нас се работи малко над 40 часа седмично, като в това отношение оглавяваме първите позиции. Само 14% от са удовлетворени от свободното време, с което разполагат.

И все пак 45% от българите са удовлетворени от работата си. По този показател само Гърция остава след нас.