Март и април месец традиционно са най-активните за данъчната кампания за доходите на физически лица. През тази година официално тя трябва ад приключи на 5 май, но гражданите са длъжни да подадат декларациите си и да платят до 30 април.

През тази година от Националната агенция по приходите (НАП) въвеждат няколко новости в тази посока. За първи път от агенцията ще представят предварително попълнени декларации, които ще бъдат достъпни на официалната ѝ страница от 8 март. Гражданите ще могат да разгледат и сравнят на платформата въведените за тях данни.

Към предварително попълнените данни ще бъде добавен нов вид доход - от електронна търговия. Данъкът върху него ще бъде в размер на 15%. Новият налог няма да засяга продавачите на стоки и продукти от личен характер в интернет, които не извършват продажбите с цел търговска дейност.

Това означава, че той няма да засегне хора, които продават свои вещи втора ръка, така че те няма да бъдат задължени да декларират приходите си от такива сделки и няма да дължат данък за тях.

Въпросните 15% ще бъдат начислявани при граждани, които извършват регулярна търговска дейност с цел печалба. Това означава, че налог ще трябва да плащат всички, които предлагат онлайн ръчно изработени стоки и подаръци, например.

Заедно с това към декларирането на доходите ще бъде добавено изискването за обявяването на продажба на автомобили и други превозни средства, когато то е било собственост на продавача за по-малко от 12 месеца и ако продажната цена е по-висока от покупната.

Какво трябва да знаем?

Гражданите, които са получили доходи различни от трудовите си възнаграждения, трябва да ги декларират пред данъчните власти до 30 април 2021-а. Хората, които са еднолични търговци или земеделски стопани сроковете за деклариране на доходите са от 1 март до 30 юни. При положение, че един човек има доход и като физическо лице и като едноличен търговец и/или като земеделски стопанин и евентуално е подал декларацията си преди 1 март, той следва да подаде декларация и като едноличен търговец, в която да посочи всичките си доходи, включително и тези, за които е подал декларация преди това.

Запазва се и отстъпката от 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лева. За да може да се ползва тази отстъпка декларацията трябва да бъде подадена до 31 март по електронен път и лицето да няма висящи задължения. Освен това до 31 март лицето трябва да погаси и дължимия данък.

До момента в НАП са подадени около 24 хиляди декларации от физически лица, което е 1/3 от всички декларации за миналата година. Всички работодатели и платци на доходи трябва да имат предвид, че сроковете за подаване на справките с имената и сумите изплатени на получателите изтича на 1 март. На базата на тази информация Националната агенция по приходите зарежда данните в предварително попълнените от нея декларации на гражданите. Те пък е добре да са наясно, че на базата на подадената информация отпада задължението им да предоставят служебни бележки от работодателите. Възможно е също така да не се предоставят и декларации по ТЕЛК решения. В тези декларации обаче гражданите трябва сами да попълнят данните за доходи от наем, които получават от други граждани, ако са от фирми тази информация автоматично идва в НАП и тя я вкарва в предварително попълнените от нея декларации.

От тази година в тези декларации ще бъдат вкарани данните с които НАП разполага за това каква търговия са извършвали отделните граждани. Става дума най-вече за сделките по интернет. Самия гражданин трябва да прецени дали става дума за приходи на лични вещи или за приходи от вещи, които са обект на търговия например художници, които продават картините си или артисти и занаятчии, които продават да кажем предмети на приложното изкуство, украшения или други подобни неща. Услугата на НАП дава възможност на гражданите на тяхна отговорност да приемат, да отхвърлят или да допълват тези данни. Хората, които си продават личния телевизор или мобилния си телефон те нямат ангажимент да декларират получената сума, но тези които правят такива продажби редовно са длъжни да декларират доходите от тези продажби и да платят данък. Важното е обаче хората да знаят, че НАП разполага с данни за сделките извършвани по интернет, така че попълването на невярна информация може да бъде засечено и доказано със всички негативни последици за подалото я лице.

По подобен начин ще се процедира и с информацията за доход от прехвърляне на превозно средство. Тя също за пръв път ще бъде вкарана в предварително попълнената от НАП декларация. Ако превозното средство е било собственост на гражданина по-малко от една година, то разликата между покупната и продажната му цена е облагаема. Ще има и данни за лицата, които са си закупили стаж. Тези декларации могат да се подават с електронен подпис или ПИК на НАП. До момента има издадени над 1 милион ПИК-а на граждани.

От тази година НАП дава възможност по електронен път, ако лицето има надвнесен данък, само да реши какво да прави с надвнесената сума. То може да посочи, че иска тя да бъде използвана за покриване на бъдещи данъчни и осигурителни задължения, като я разпредели до стотинка. Например надвнесения данък е 100 лева и лицето може да посочи, че иска със 35.71 лева да бъдат покрити бъдещи данъчни задължения, а останалите 64.29 лева да отидат за плащане на бъдещи осигуровки. В електронен вид ще има така също така опция лицето да поиска надвнесения данък да му бъде преведен по банковата му сметка, чиито данни ще може да попълни дистанционно.

Няма промяна в режима на облагане на дохода от продажба на имоти. Ако един имот е бил повече от 3 години собственост на гражданина и е ползван за жилище, той може да не декларира дохода от продажбата му. Същото важи и за два имота, ако те повече от пет години са собственост на продавача.

При данъчните облекчения - случаите, в които с направени разходи може да се намали облагаемата основа, през тази година също няма промени. Запазва се режима при който направените дарения може да се ползват за намаляване на данъците, както и средствата ползвани за закупуване на стаж.

При данъчните облекчения за деца през тази година хората ще ползват досегашните ставки от 20 лева, 40 за две и т. нататък. Увеличения от Народното събрание размер от 450 лева на едно дете, 900 на две и т.н. ще се прилага за доходите от 2021-а, които ще се декларират през 2022-а и тогава при облагането им ще могат да се намаляват с въпросните по-големи суми от 450 лева, 900 лева и т. нататък. Същото важи и за облекчението даващо възможност за намаляване на облагаемите доходи с разходи за труд до 2000 лева при ремонт на жилище. Тези разходи трябва да са направени през тази година и ще се отчитат при декларирането и облагането на доходите през 2022-а. Не се признават разходи за материали използвани при ремонта. Също така за разходите за труд, с които искаме да намалим данъците си, трябва да имаме съответния документ от лицето извършило ремонта.

Що се отнася до доходите, които физическите лица са получили от сделки с криптовалути по принцип положителния доход от тях трябва да бъде деклариран и обложен. От НАП уточниха обаче, че тази сфера е много обширна и специфична и тепърва ще направят разяснения по нея.