Центровете за данни са новата ниша, която се разраства със скоростни темпове в Китай. А този ръст идва в резултат на нарасналия интерес към облачните услуги и изкуствения интелект (AI). Нещо повече - азиатската страна ще настигне САЩ в разработването на AI до 2030 година, твърдят експертите от TechNode в свой доклад.

Бързото развитие на този сегмент безспорно ще даде своето отражение и върху други сектори в икономиката. Конкретно в случая с центровете за данни, техният нарастващ брой ще допринесе за значително увеличение на потреблението на електроенергия през следващите пет години, пише сайтът OilPrice.

Според изчисления на Greenpeace, направени с подкрепата на North China Electric University, потреблението на ток в този сектор ще се увеличи с цели 66% през този период.

"До 2023 година секторът ще консумира 267 тераватчаса електричество или иначе казано повече от потреблението на цяла Австралия през 2018 година", пишат от Greenpeace. Към този момент 73% от потребявания от центровете за данни ток от е генериран от въглищни електроцентрали.

От друга страна експертите посочват, че китайската индустрия вероятно ще трябва да се насочи към алтернативни източници на енергия, с цел Пекин да спази поставените амбициозни цели за намаляване на въглеродния си отпечатък.

TechNode акцентира върху това, че правителството в страната работи върху намаляване на зависимостта от въглищните централи. Целта е делът на електроенергията, генерирана без използването на твърди горида, да бъде увеличена до 20% през 2030 година.