Вносът на пресни зеленчуци  през 2015 г. спрямо предходната година нараства с 18,1%, до 232,5 хил. тона, а този на пресни плодове - с 8,1%, до 275,3 хил. тона. 

Най-голям принос за ръста на общия внос на пресни зеленчуци има увеличението на доставките на домати, картофи и сладки пиперки с между 12,8% и 31,7%, сочи анализ на Министерството на земеделието и храните, цитиран от sinor.bg. Сред основните зеленчуци, намаление на вноса спрямо 2014 г. се отчита при лука – с 4%. 

При пресните плодове водещ остава вносът на видове, които не се произвеждат в страната, като цитрусови плодове и банани. Чувствително увеличение на годишна база се наблюдава при вноса на дини, пъпеши, ябълки, круши и праскови – с между 10,7% и 36,8%, а този на вишни и малини нараства няколкократно. Същевременно, вносът на грозде, кайсии, череши и ягоди намалява с между 5% и 45,8%. 

През 2015 г. износът на пресни зеленчуци възлиза на 19,8 хил. тона, а този на пресни плодове – на 46,5 хил. тона, съответно с 27,9% по-малко и с 28,1% повече спрямо предходната година. Сред основните зеленчуци, значително намаление се отчита при износа на лук (с 90,7%), картофи (с 52,3%) и зеле (43,6%). От друга страна, експортът на домати нараства с 30,4%, а този на моркови – близо седем пъти. 

Увеличението на общия износ на пресни плодове се дължи основно на регистрирания ръст на износа на цитрусови плодове и банани, представляващ реекспорт. 

Сред произвежданите в страната плодове, съществено увеличение се наблюдава при износа на дини и пъпеши - с 39,5% и череши - с 44,7%, а значителен спад – при този на ягоди, праскови, кайсии и ябълки, в рамките на 38,3 - 83,9%.