Цените на храните в световен мащаб са се увеличили леко през септември, спрямо месец по-рано. Основен двигател на ръста се оказват растителното масло и млечните продукти, показват данните на хранителната агенция към Организацията на обединените нации (ООН).

Индексът, който мери месечната промяна в цените на кошница от продукти, е бил средно 178.4 пункта през септември, което представлява 0.8 процента увеличение от август. Спрямо същия месец на миналата година цените са се покачили с 4.3 процента.

Кошницата от продукти включва зърнени и маслодайни култури, млечни продукти, месо и захар.

Агенцията повиши прогнозата си за добива на зърнени култури през 2017-2018 г. до 2.612 милиарда тона, малко над миналогодишния рекорд. В посока нагоре бе коригирана и прогнозата за житото до 750.1 милиона тона.