Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), един от водещите бизнес университети в България, който от години има сериозна научнопубликационна и издателска дейност, завърши още един експертен труд без аналог у нас. ВУЗФ издаде сборник с колективни доклади на учени от страната по една нова за българската научна литература тема - за кръговата икономика и нейните съвременни перспективи.

Сборникът "Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи" е резултат от международната научна конференция по въпросите на кръговата икономика, която Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ - VUZF Lab организира през октомври 2019 г. и е надграден с изследвания на широк спектър от експерти и изследователи. Сборникът осветлява въпроса за същността на кръговата икономика, пътя за преминаването от линейна към кръгова икономика и необходимостта от устойчиви финанси.

Снимка 493921

Научен редактор на труда е проф. д-р Виржиния Желязкова - зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ и директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт" във VUZF Lab. Тя съчетава успешната си академична кариера с професионална експертиза, ръководейки екологичната политика на една от големите банки у нас, и от години темата за кръговата икономика е сред научните й интереси.

"Според редица изследвания настоящият модел на линейна икономика не може да осигури достигането на високо икономическо развитие от всички държави в света, тъй като наличните природни ресурси са недостатъчни. Моделът на кръговата икономика се стреми да разреши именно тези два основни дефекта на линейния модел, а в научния труд разглеждаме и възможните начини това да се случи", споделя проф. д-р Виржиния Желязкова.

Представянето на сборника от нея може да видите във видеото, качено в YouTube канала на ВУЗФ. Сборникът е публикуван със свободен достъп на сайта на VUZF Lab на адрес: https://vuzflab.eu/sbornici/.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Университетът е в топ 5 на най-добрите университети в направление "Икономика" в България според последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в страната за 2019 г. Притежава и британска акредитация от THE BRITISH ACCREDITATION COUNCIL, като през 2017 година получи престижното международно признание за втори път. ВУЗФ предлага богато портфолио от бакалавърски, магистърски и докторски програми, разработени съвместно с бизнеса и съобразени с неговите потребности от кадри в отделните икономически направления. Университетът е в челните места по реализация на завършилите студенти - 95% се реализират по специалността, която изучават. Те са и сред най-добре платените специалисти в направление "Икономика", със среден облагаем доход на завършилите от 2354 лв. към 2020 г. (при 1410 лв. среден доход за страната в същото направление за 2019 г., като за сравнение средномесечният осигурителен доход за страната по данни на НОИ към 31 май 2020 г. е 1016 лв.).

Сериозната научнопубликационна и издателска дейност, която ВУЗФ и Лабораторията VUZF Lab провеждат, е част от мисията на университета да бъде в полза както на студентите и цялата образователна система, така и на бизнеса и икономиката на страната. Паралелно с това VUZF Lab провежда и редица научни и професионални дискусии семинари и конференции, както и специални корпоративни обучения за компании в широк спектър от теми и области. През април 2020 г. научно-експертният екип на VUZF Lab разработи и пакет от антикризисни мерки, с които да помогне на държавата да се справи с настоящата икономическа криза, породена от епидемията от COVID-19, част от които вече са приети.

Успяват ли университетите да се справят с онлайн обучението и какви са плюсовете от него?

Успяват ли университетите да се справят с онлайн обучението и какви са плюсовете от него?

ВУЗФ отчита по-голяма посещаемост на онлай лекциите, в сравнение с традиционните