Индексите за качество на въздуха трябва да бъдат съпоставими във всички държави членки и това да бъде ангажимент, както на националните политики, така и на индустрията и бизнеса. Това решиха евродепутатите в последната си пленарна сесия в Страсбург преди евроизборите през юни.

Преразгледаният закон за качеството на въздуха има за цел да намали замърсяването на въздуха в ЕС за чиста и здравословна околна среда и да постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г.

Парламентът прие предварително политическо споразумение с държавите от ЕС относно нови мерки за подобряване на качеството на въздуха в ЕС, така че то вече да не е вредно за човешкото здраве, природните екосистеми и биологичното разнообразие, с 381 гласа "за", 225 "против" и 17 "въздържал се".

Финансови санкции грозят България заради мръсния въздух

Финансови санкции грозят България заради мръсния въздух

ЕК следи отблизо мерките на страните

С новите правила се определят по-строги гранични стойности за 2030 г. и целеви стойности за замърсителите със сериозно въздействие върху човешкото здраве, включително прахови частици (ПЧ2,5, ПЧ10), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Държавите членки могат да поискат крайният срок до 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия.

Снимка 418853

Източник: iStock

Ако новите национални правила бъдат нарушени, засегнатите от замърсяването на въздуха ще могат да предприемат правни действия, а гражданите могат да получат обезщетение, ако здравето им е било увредено.

В градовете ще бъдат създадени повече пунктове за вземане на проби за качеството на въздуха и понастоящем фрагментираните индекси за качеството на въздуха в целия ЕС ще станат съпоставими, ясни и публично достъпни.

Чрез актуализирането на стандартите за качеството на въздуха, някои от които са установени преди почти две десетилетия, замърсяването в целия ЕС ще бъде намалено наполовина, проправяйки пътя към по-здраво и устойчиво бъдеще, подчертават и българските евродепутати.

Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. След това страните от ЕС ще разполагат с две години, за да приложат новите правила.

Мръсният въздух: Колко струва той на най-замърсените български градове?

Мръсният въздух: Колко струва той на най-замърсените български градове?

Доклад остойностява пропуснатите ползи и загубите за засегнатите градски икономики