Кое е по-важно в корпоративния свят – печалбата или целта? Този въпрос задават в своя публикация от Световния икономически форум. Идеята, че компанията трябва да стои зад нещо по-голямо от материалния успех, обаче не е нещо ново и има дълга история в бизнес сферата.

И все пак определянето на цел е първата и най-лесната стъпка. Трудното е в това тя да се тества и да се превърне в нещо повече от едно мото.

За да има каузата наистина значение, трябва да се превърне в нещо повече от инициатива и да стои над печалбата на фирмата. Тя трябва да се превърне в централна част на корпоративната култура и да стимулира хората да работят за нея всеки ден.

Истината е, че този процес е изключително бавен и труден. От Световния икономически форум обаче посочват три начина, които могат да направят този процес по-лек.

Първо - уверете се, че хората виждат връзка между целта и бизнеса ви

Много от корпоративните цели в началото са по-скоро абстрактни концепции. Но ако попитате хората около себе си как ги виждат реализирани в ежедневните постижения в офиса, концепцията придобива по-конкретна форма.

Освен това по този начин служителите и колегите ви ще започнат да забелязват как техните действия помагат за осъществяването на целта.

Второ – ангажирайте работещите на всички нива в компанията

Инициативата трябва да се зададе от върха на организацията, но тя трябва да обхване абсолютно всеки служител, независимо на какво ниво в йерархията е той.

За това е нужно ръководителите на отделните екипи да разговарят с подчинените си и да споделят как те са ангажирани с изпълнението на заложената цел. Друг полезен похват е да се следи и да се признава приносът на всеки екип.

Трето – правете равносметка за постигнатото

Има няколко ключови индикатора, които могат да помогнат да измерите доколко ефективна е връзката между поставената цел и успеха на бизнеса ви, както и какво значение имат те за служителите.

На първо място – обърнете внимание на запитванията на кандидати за работа при вас. Искат ли хората да работят в организацията ви? След като веднъж са били наети, важно ли е за тях да останат на работа там?

Добре е и да отделяте време, за да попитате и да чуете мнението на всеки един от служителите си по отношение на зададената цел. Всяка година провеждайте анкета между работещите и след това използвайте резултатите, за да прецените доколко те са ангажирани с работата в компанията и как се чувстват като част от нея.