От 1 ноември 2018 г. председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД е Димчо Станев, съобщиха от компанията.

Димчо Станев е магистър - инженер "Електроника и автоматика" и магистър "Банки и финансов мениджмънт" от Технически университет - София. Има 18-годишен опит във финансовата сфера в областта на системния анализ, ръководство на организацията на банкови дейности, управление на бизнес процеси и процедури, проекти и клонове на голяма международна банка. Професионалният му опит е свързан и с ръководството на продажби, глобално бизнес обслужване и управление на клоновата мрежа на лизингова компания.

Димчо Станев става част от екипа на ЧЕЗ Груп в България през ноември 2012 г., когато заема позицията Директор "Обслужване на клиенти" в "ЧЕЗ България" ЕАД.