Инженер Ангел Стоянов е освободен от длъжността изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД. Инж. Стоянов изпълняваше длъжността от месец април 2022 г., уточняват от държавното дружество.

За член на Съвета на директорите е назначен инженер Атанас Атанасов, който е дългогодишен служител в железницата.

Инж. Атанасов е дипломиран магистър във ВТУ "Тодор Каблешков" по специалност "Технология и организация на железопътен транспорт", след което е завършил магистърска специалност "Мениджмънт и маркетинг" в бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Заемал е редица експертни и управленски длъжности в експлоатационната дейност на БДЖ, свързана основно с осъществяване на спедиция и товарна дейност.

Предстои провеждане на заседание на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, на което ще бъде избран нов изпълнителен директор на дружеството.

Зам.-министър: Състоянието на БДЖ е притеснително, влаковете не спазват графика

Зам.-министър: Състоянието на БДЖ е притеснително, влаковете не спазват графика

Наблюдава се и неспазване на сключените договори за доставка на товари