Здравка Русева, член на управителния съвет и изпълнителен директор на Инвестбанк, бе избрана за председател на управителния съвет на банката.

Повече от 35 години Здравка Русева работи в банковия сектор. Започва кариерата си като банков счетоводител, заема позиция главен експерт "ИТ", експерт в дирекция "Контрол на кредитния риск" и началник отдел "Анализ и управление на риска" в Банка ДСК. От 2003 г. последователно ръководи няколко управления в МКБ "Юнионбанк" - "Управление на риска", "Финансова отчетност", "Операции".

Към екипа на Инвестбанк Русева се присъединява в края на 2013 г. като директор дирекция "Анализ и одобрение на кредити", впоследствие оглавява и дирекция "Управление на риска". На по-късен етап ръководи дирекция "Операции и нормативни регулации", а през 2014 г. е избрана за член на управителния съвет. През 2016 г. става изпълнителен директор и член на управителния съвет на Инвестбанк.

Здравка Русева е магистър по икономическа информатика от Икономически университет - Варна. Завършила е редица курсове в областта на кредитирането, управлението на риска, европейските платежни инструменти, МСФО, мениджмънт и бизнес развитие, управление на промяната и лидерство. Има опит във внедряването на банков софтуер, разработва и прилага редица правила и методики, свързани с банковата дейност.