България е една от страните в ЕС с най-голямо увеличение на железопътния товарен транспорт. Като цяло през 2022 година в ЕС железопътният товарен транспорт за основните предприятия достигна 398 милиарда тонкилометра, което е почти на нивото, регистрирано през 2018 г. За сравнение най-високото регистрирано е от 2012 г. - 400 милиарда тонкилометра. В сравнение с 2021 г. обаче има лек спад от 0,5% от 399 милиарда тонкилометра. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. 

Ръстът при тонажа на превозваните чрез жп транспорт товари за България (+6%). Преди нас са Дания 12% регистрирано увеличение на тонажа, следвана от Хърватия (+7%).

БДЖ излезе на печалба за първи път от десетилетие, причината е превозът на товари

Как държавните железници излязоха на печалба за първи път от десетилетие?

За първите 6 месеца на годината счетоводната печалба на цялата група "Холдинг БДЖ" ЕАД е в размер на 13 256 000 лева

Жп товарния превоз отбеляза възстановяване през всички тримесечия на 2021 г., като най-високият темп на растеж се наблюдава през второто тримесечие на 2021 г. ( с ръст от 21%), следван от третото тримесечие (с ръст 8%). През първото и второто тримесечие на 2022 г. увеличението е съответно от 4% и 2%, в сравнение със същото тримесечие на 2021 г.

Въпреки тези цифри, товарният железопътен тонаж е намалял в над половината страни от ЕС По отношение на тонажа, 14 от 25 държави в ЕС с регистриран железопътен транспорт са намалели през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Най-голям спад се наблюдава в Литва (-39%), Естония (-24%), Финландия (-22%) и Гърция (-20%).