Експертите на CS Global Partners в рамките на изследването Second Citizenship Survey 2017 са установили, че 89% от хората по света биха искали да имат и второ гражданство. А малко от над 34% от тях заявяват, че са готови да инвестират средства в получаване на такова гражданство. Нещо повече тези хора биха пожертвали 5% от годишните си доходи за получаване на правото да живеят пълноправно в друга страна.

За тяхно щастие много държави прилагат програмата Citizenship by Investment (CIP), в рамките на която всеки желаещ да инвестира пари в недвижима собственост или икономиката може да получи гражданство в съответната страна.

Логично е такава "покупка" да излиза евтино. Разказваме за 10-те страни с най-скъпо гражданство, подредени от vestifinance.ru.

Снимка 226057

Източник: iStock

10. САЩ - Виза EB-5 за $500 000

Визата EB-5 дава статут, който впоследствие може да доведе до получаване на пълноправно гражданство на САЩ.

За желаещите да тръгнат по този път съществуват следните възможности:

да инвестират $500 хиляди в селските райони или в райони с висока безработица, създавайки предприятие с 10 нови работни места; преки инвестиции в размер на $1 милион в американско търговско дружество.

Съществуват и други инвестиционни варианти, позволяващи да се получи заветното американско гражданство.

9. Испания - Златна виза за €500 000 хиляди ($580 286) 

За разлика от обикновената, златната виза дава на своя притежател възможността за неограничено пребиване на територията на страната.

За де се получи "златна виза" е необходимо да се изпълни едно от следните изисквания за размер на инвестиция в страната: покупка недвижимо имущество на сума , превишаваща 500 хиляди евро; покупка на акции или откриване на влог в испанска банка в размер над 1 милион евро; закупуване на държавни облигации за над 2 млн. евро.

8. България - Гражданство за $593 384 

Законът поставя няколко изисквания към чуждестранни инвеститори, желаещи да придобият българско гражданство: Да са придобили виза тип "Д" с намерение да получат разрешение за постоянно пребиваване и да са направили инвестиция в страната от 1 млн. лв.; При получаването на разрешение за постоянно пребиваване, в едногодишен срок следва да увеличат първоначалното вложение до 2 млн. лева.

Допълнително условие е да запазят инвестицията си най-малко две години след получаване на гражданството.

7. Канада - Гражданство за $800 000 

Програмата, разработена от канадското правителство, има за цел да привлича в страната богати предприемачи. За да се получи канадско гражданство е необходимо желаещият да покрива следните критерии:

• да докаже опит в управлението на бизнес най-малкото най-малко 2 от пет години преди подаването на заявката;

• съвместно със съпругата/съпруга да имат лично състояние от над 1,6 млн. долара;

• цялото семейство е длъжно да премине оценка за здравето и оценка за безопасност;

• да инвестира не по-малко от 800 хиляди долара в течение на пет години.

Снимка 337530

Източник: iStock

6. Турция - Гражданство за $1 милион 

Програмата е стартирана през януари 2017 година. Тя дава 5 варианта за получаване на гражданство, като три от тях включват инвестиране в течение на ри години.

Вариантите са следните: 

• придобиване на недвижимости за $1 милион; 

• влагане $3 милиона на сметка в турска банка;

• инвестиране на $3 милиона в държавни облигации; 

• инвестиране на $2 млн. във фиксиран капитал; 

• създаване на 100 работни места в Турция.

5. Малта - Гражданство за €800 000 ($1 милион)

 Вариантите са следните: 

• безвъзмездно пожертване на не по-малко от €650 хиляди във Фонда национално развитие и купуване на държавни облигации на сума €150 хиляди; 

• покупка на недвижимо имущество за над 350 хиляди евро или вземана под аренда за минимална сума €16хиляди на година за последните пет години.

Снимка 337975

Източник: iStock

4. Австралия - Гражданство за 1,5 млн. австралийски долара 

За де се получи австралийско гражданство трябва:

Да имате персонално състояние в размер на $2,25 млн. австралийски долара;

Да инвестирате $1,5 млн. австралийски долара в проекти или предприятие в страната, които са признати за изгодни за австралийската икономика.

3. Кипър - Гражданство за €1,5 милиона 

До неотдавна програмата за добиване на кипърско гражданство за сметка на инвестиции бе най-скъпата в света. В настоящия момент за това има следните възможности:

• инвестиции в недвижима собственост на сума от €2 милиона; 

• инвестиции в бизнес или компания, работещи в Кипър, от €2 милиона. 

• а така също редица други варианти предполагащи инвестирането в различни проекти за не по-малко от 1,5 млн. евро.

2. Нова Зеландия - Гражданство за 3 млн. новозеландски долара ($1,98 млн.) 

В Нова Зеландия може да се живее, работи и учи неограничено време в рамките на две визови програми - Investor 1 и Investor 2. 

Програмата Investor 1 предполага: 

• инвестиции от 10 млн. новозеландски долара з а три години; 

• няма ограничения за възраст, владеене на език или опит в бизнеса;

Програмата Investor 2 предполага: 

• инвестиции от 3 млн. новозеландски долара в течение на четири години;

• възраст над 65 г., младеене на английски език, три години опит в управление на бизнес, състояние от 2,5 млн. новозеландски долара.

Снимка 210176

Източник: Google

1. Великобритания - Виза за £2 милиона ($2,57 млн.) 

UK Tier 1 Investor Visa е една от най-популярните за постоянно местожителство на Острова. Нейното получаване изсква: 

• инвестиции от £2 милиона в икономиката на Великобритания; 

• възраст над 18 година, жителство извън Европейската икономическа зона или Швейцария; 

• визата позволява да се живее в страната 3 години и 4 месеца, но може да се продължава с 2 години; 

• може да се подаде заявка за получаване на британско гражданство след шест години живеене в страната.