Противно на митовете, които се ширят в българските социални мрежи, в Германия се заселват главно хора от Европа, сред които и много българи. Броят на кандидатите за политическо убежище спада, множат се чуждестранните студенти и квалифицираните специалисти.

Числа и изводи

През 2019 година българите, преселили се в Германия, са били с 20 000 повече от напусналите. По този показател българските граждани делят 4-то място с индийците като преселническа многочисленост. На първите три позиции се нареждат румънците, сирийците и турците. Тези числа бяха изнесени в ежегодния Доклад за миграцията на германското правителство.

По-интересните изводи от доклада накратко гласят: в Германия пристигат все повече чуждестранни студенти и все по-малко кандидати за политическо убежище, а около една четвърт от населението на страната има чуждестранни корени. "Чуждестранни корени" означава, че даден човек или поне един от родителите му не е роден в Германия. Най-многочислени в тази категория са турците. През 2019 година броят на новозаселилите се в Германия възлиза на 1,6 милиона души, а 1,2 милиона са напуснали страната. Две трети от новите "германци" идват от европейски държави, а броят на кандидатите за убежище продължава да спада.

От доклада се разбира, че интересът към германските университети непрекъснато нараства. През зимния семестър 2019-2020 година броят на чуждестранните студенти е надхвърлил 400 000. Най-много студенти идват от Китай, Индия и Италия.

Колко германци напускат Германия?

В същото време от Германия си тръгват много хора с високо образование. Допитване показва, че около три четвърти от германците, които напускат страната си, са завършили висше образование, като много от тях имат и докторски титли. Хората, които напускат Германия, са на средна възраст 37 години - с десет години по-млади от средната възраст за цялата страна. Най-предпочитаните дестинации за германците, които напускат родината си, са Швейцария, Австрия и САЩ. През 2019 година общо 270 000 германци са напуснали страната си, а 212 000 са се завърнали обратно в Германия.