Хотели, ресторанти и транспортът са най-евтини в България, в сравнение с държавите от целия Европейския съюз. Цените в хотелите и ресторантите у нас са с 46% от средното европейско ниво. Най-скъпо то този показател е в Швейцария или със 169 на сто над средните цени в ЕС. Това показват данните за 2020 година на на европейската служба Евростат.

У нас най-евтини са и алкохолът, цигарите, дрехите, мебелите. Ние сме и държавата с най-ниски разходи за жилище (наеми, ремонти, комунални сметки). Цената на алкохола и цигарите у нас е от 60,8% от средното ниво на ЕС

Страната ни е и в топ пет на най-евтините държави по отношение на храна, комуникации (пощенски услуги, комуникационна техника и услуги), култура и забавление. Най-евтината храна в ЕС е в Румъния, а най-скъпата - в Дания. Най-евтини са културните мероприятия в Унгария, а най-скъпи - в Дания, Швеция, Финландия.

Цената на дрехите у нас е 75,6% от средното за ЕС, а най-скъпо в това отношение е в Дания - 130,9%. Разходите за жилища в България са 37,8% от средното за ЕС ниво.

Разходите за мебели у нас са 55,2% от средното за ЕС, за транспортни средства са 87%, за транспортни услуги - 50,6%, за комуникации - почти 80%, за култура - 65,4%, за ресторанти и хотели - 46,4%, и за храна - 79,6%.

.Най-евтини са транспортните средства в Полша, Унгария, Словакия, а най-скъпи - в Дания, Нидерландия, Ирландия.