От 27 юни 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Паисий Хилендарски - два златни лева", съобщиха от Централната банка.

Цената на монетата е 3755 лева, а тиражът е 4000 бройки.

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Дизайнът на монета от 1 евро с хърватски символ се оказа краден

Дизайнът на монета от 1 евро с хърватски символ се оказа краден

Става въпрос за един от четирите дизайна, избрани да бъдат отсечени, за да се отпразнува присъединяването на Хърватия към еврозоната през следващата година

В периода от 27 до 29 юни 2022 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, след което възпоменателната монета "Паисий Хилендарски - два златни лева" ще се продава без ограничения.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години. В този период едно физическо лице да може да закупи по 1 възпоменателна монета независимо дали я закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретна възпоменателна монета.

БНБ пуска монета със стойност от 10 лева (СНИМКИ)

БНБ пуска монета със стойност от 10 лева (СНИМКИ)

Но в ограничен тираж

В началото на годината БНБ пусна две възпоменателни монети - едната беше посветена на 100-годишнината от рождението на българската актриса Стоянка Мутафова, а другата на 150-годишнината от рождението на Гоце Делчев. Интересът и към двете монети беше огромен и предизвика дълги опашки пред входа на Централната банка. Освен колекционери, монетите изкупуваха и спекуланти, които впоследствие продаваха в пъти по-скъпо по интернет.