Вероятно не веднъж сте чували, че инвестирането в акции е форма на хазарт и много се доближава до правене на залог в казино. Сега ще разгледам дали това е наистина така? Ще се опитам да проследя приликите и разликите между хазарта и инвестициите...

Приликите между инвестициите и хазарта

Първо с общите неща... И при инвестирането и при хазарта се включва риск и свободен избор. И инвеститорът и комарджията трябва да вземат важни решения и да контролират риска. Те трябва да преценят колко искат и са склонни да рискуват.

Например някои трейдъри правят залог от 2-3% от капиталала си в една сделка, други насочват повече - примерно 10%. Същото правят и комарджиите. Те решават какъв да е залогът им, като процент от капитала с който разполагат.

Шансовете в хазарта също до голяма степен са начин да се оценява риска, спрямо евентуален потенциален доход. При положение, че шансовете са на страната на залагащия, то той би приел залога и обратното - едва ли ще го направи, ако вероятността не е на негова страна.

Основна цел и при инвестирането и при хазарта е да се намаляват рисковете и да се повишават шансовете за печалба. Разбира се тук разликата е във възможността да се прави това при двата типа залози.

Разликите между инвестирането и хазарта!

Един от основните проблеми на хазартните залози е, че няма ефективни начини за ограничаване на загубите.

Например, ако искате да си купите лотариен билет с цена от 5 лева, това е сумата, която трябва да приемете, че можете да загубите, при определен (не особено голям) шанс за печалба. Ако си купите акция за 5 лева обаче, можете да загубите тези средства напълно, само и единствено, ако компанията на която сте заложили фалира.

В допълнение, на фондовите пазари можете да ограничите загубата до определен желан от Вас процент. Например, можете да кажете - ако акцията поевтинее с 1 лев, или 20% от вложената сума я продавам и си оставам с четири лева в джоба.

Това е ключовата разлика между инвестирането и хазарта. Инвеститорите и трейдърите имат различни опции да се предпазят от пълна загуба на рискувания капитал. Поставянето на стоп поръчка, за ограничаване на загубите при акциите, е прост метод за избягването на прекомерен риск.

Друга ключова разлика между двете е във връзка с времето. Хазартът е ограничено събитие, докато инвестициите в копания могат да бъдат за няколко години. В играта на комар, когато ръката приключи, или лотарийните топки бъдат изтеглени, възможността за печалба си е отишла. Или сте спечелили, или загубили.

Инвестициите в акции в същото време може да са ползотворно във времеви хоризонт. Инвеститори, които купят акции в компании, плащащи дивиденти, са възнаградени за рискуваните пари. Компаниите плащат пари без значение какво става с инвестирания капитал. Схватливите инвеститори осъзнават, че доходността от дивиденти е много важен компонент за правенето на пари в дългосрочен план.

Именно във времевото представяне на двете възможности, се крие и истинската разлика между инвестициите на финансовите пазари и хазарта.

В едногодишен хоризонт акциите са спекулативни. Ако се погледне за пет години - 86% от тези хоризонти са положителни, а само 13% са били отрицателни.

При петнадесетгодишен хоризонт няма нито един период, който да е бил на минус, сочи статистиката на Amundi. Така, че инвестициите на финансовите пазари не са казино, противно на коментарите на някои пазарни участници.

На инвеститорите им остава единствено да напаснат инвестиционните си цели - риск и доходност с тези продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията им.

Друга разлика между инвестициите и хазарта е достъпът до информация. Информацията е ценна стока както в света на покера, така и на инвестициите. Информацията за компания се предоставя до широката публика. Финансовите резултати, съотношения, управленски екипи могат да бъдат проучени преди да се вкарат средства в книжата. Разбира се, информацията за акциите е далеч от пълна, иначе нямаше да има търговия с вътрешна информация и комисия по ценни книжа и т.н.

Ако седнете на маса за Blackjack в Лас Вегас, нямате информация какво се е случило преди час, ден или седмица на тази същата маса. Може да чуете че масата е гореща или студена, но тази информация не е измерима количествено и достатъчно пълна, за да се правят някакви анализи.

И накрая още една прилика...

Както и инвеститорите, така и комарджиите търсят някакво предимство с цел да си подобрят резултатите. Добрите комарджии и инвеститори изучават поведението по-един или друг начин.

Комарджиите играещи покер, обикновено гледат за знаци от другите играчи на масата, а великите играчи помнят какво техните опоненти са залагали 20 ръце назад. Те също изучават маниерите и залозите на техните конкуренти. Набраната информация може да им помогне да прогнозират техните ходове и да си правят анализ, което да им помага да намалят риска, срещо потенциалната печалба.

По подобен начин трейдърите изучават графиките на цените и връзката между фундамента и представянето на финансовите активи. Използващите технически анализ се опитват да получат идея накъде ще тръгне цената в бъдеще от графиките на движенията в миналото.

В заключение, и двете дейности и хазарта и инвестирането включват риск на капитал и надежда за бъдещи печалби. Хазарта обикновено е краткотрайна дейност, докато инвестициите могат да продължат цял живот. В общия случай обаче, повечето индивидуални инвеститори, ако не приближават инвестирането до хазарта (с ползването на голям заемен капитал и неразумни залози) ще се справят по-добре в продължение на живота си с инвестиции, отколкото ако се опитат да спечелят световните серии по покер.