Застраховката на дома е отговорност към собственото благосъстояние и към богатството, което смятате да завещаете на наследниците си. У нас тази застраховка не толкова популярна както в развитите държави, където тя е водеща.

Причините за това са много и различни, но нито една от тях не е достатъчно добро оправдание за подобно безхаберно отношение към най-важният, голям и стойностен актив на едно семейство.

Надеждата че нищо няма да се случи и че дори ако се случи ще плати държавата граничи с глупостта. А на пръв поглед големите разходи за плащане на застрахователната премия всяка година са нищо в сравнение с покритието, което получавате при настъпване на щети 9особенно когато са пълни). Застраховката ви пази от пълно разорение.

И това е факт. Представете си само, че петдесет години плащате например по 200 лева премия за застрахователно покритие от 100 000 лева. За този период ще сте похарчили 10 000 лева. Но ще получите 100 000 ако настъпи пълна щета. Дали не си заслужава.

Разбира се имотните застраховки са многопластови и имат много детайлни условия, които ако не ги познавате могат да излъжат очакванията ви. Точно затова всеки клиент трябва много внимателно да се запознае с условията по застрахователния договор и да е сигурен, че ги разбира преди да го подпише.

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Отделна застраховка "земетресение" не се предлага: Какви са вариантите за защита на дома и колко струват?

Цените на застраховките на домашно имущество в България са най-ниски в сравнение с другите европейски държави

По тази причина Асоциацията на българските застрахователи публикува поредица от информационни материали по тази тема. Ето какво пише в тях.

Има много причини, които правят застраховката за дома необходимост, а не излишен разход. Тя ни дава спокойствие и сигурност, че в труден момент ще може да разчитаме на обезщетението, за да се справим финансово.

Тук могат да възникнат редица въпроси - при какво рисково събитие се "задейства" застраховката, какво трябва да се направи, какво може да е обезщетението.

Всъщност, отговорът им е заложен в условията на полицата. Именно затова информираният избор на застраховка е толкова важен - той ни гарантира, че ще сме доволни от нашата застраховка, ако се наложи да "влезе в действие".

Разумният подход е, вместо да се водим само по цената, да се запознаем в детайли с условията по полицата и да ги съобразим с нашите индивидуални потребности.

Първият от четирите ни практични съвета за избор на точната застраховка за дома е:

Когато купувате застраховка "Домашно имущество" е особено важно да изберете подходяща за нуждите ви застрахователната сума по полицата.

Ето защо!

Въпросът на каква стойност да застраховате дома си е сред най-съществените при избор на полица "Домашно имущество". И то не само, защото сумата се отразява върху цената на застраховката.

Причината е, че има пряка връзка с размера на обезщетенията, които може да получим при рискови събития по полицата ни - най-малкото няма как да получим обезщетение, надвишаващо застрахователната сума.

На пазара се срещат два основни подхода във връзка с определянето на застрахователната сума. При единият, при полиците "с лимит на отговорност", се предлагат различни нива на фиксирани застрахователни суми.

При другия вариант застрахователната сума се определя въз основа на характеристиките на имота и като цяло отразява реалната му стойност.

  • Имуществени застраховки "с лимит на отговорност" (на договорена стойност)

Тези продукти се предлагат от всички компании. Фиксираните застрахователни суми по офертите на различните дружества варират в широки граници - от 20 хил. лв. до 150 хил. лв. Този вид полици дават възможност да осигурим застрахователна защита за дома, съобразена с нашите финансови възможности.

Цените могат да са наистина "бюджетни" - при най-ниските нива на лимити, например, премиите са в рамките на 20-30 лв. на година, за лимит от 50 000 лв. варират около 50-60 лв. на година. Разбира се, върху цените на полиците оказват влияние покритието от рискове, както и ред други условия.

Когато купуваме полица с лимит на отговорност, по-нисък от реалната стойност на имота ни, трябва да сме наясно, че размерът на обезщетенията по полицата не може да надхвърли лимита. Така, ако жилището ни е на стойност 100 000 лв. и сме сключили полица "на лимит" 30 000 лв., то щети могат да бъдат изплатени само до размера на лимита.

Въпреки че застрахователната сума по някои варианти на полици "на лимит" може да не достига да се съгради нов дом, ако старият е напълно увреден, в масовия случай е напълно достатъчна за покриването на щети по дома ни в резултат на различни рискови събития.

Според данни на компаниите голяма част от обезщетенията са в размер около 1000-3000 лв. Застрахователите предлагат готови тарифи със застрахователни суми и премии и е лесно да изберете варианта, който е подходящ за нуждите ви.

Още един съвет: Проверете дали полицата включва условието "първи риск"

Въпреки, че все по-рядко се прилага, е важно да го проверите, за да сте наясно какво може да очаквате като обезщетение. Обикновено наличието на това условие понижава цената на застраховката.

"Първи риск" означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на щетите в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката - разбира се, в рамките на застрахователната сума. След изплащане на първото обезщетение застрахователната сума се намалява със същия размер, а условието "първи риск" отпада.

При следващи събития по същата полица, обезщетението се изчислява, като се отчита съотношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото. Така, при втора щета по полицата ви "първи риск" ще получите пропорционално по-ниско обезщетение.

  • Имуществени застраховки на реална стойност на имота

Те са класически застрахователен продукт, който ви дава пълноценна застрахователна защита на дома. При тях застрахователната сума по полицата се основава на характеристиките на имота ви - вид, квадратура, местоположение и някои други. На тяхна база може сами да определите сумата, на която да застраховате дома си.

Друг вариант е като ориентир да ползвате разработени от компаниите изчисления за минимална сума на квадрат, които по правило са съобразени с местоположението.

Например, за София минималната сума на квадратен метър е около 1000 лв., по-ниска е за по-малките населени места. Така, за апартамент от 110 кв.м. в София сумата излиза 110 000 лв. По ваша преценка може да увеличите сумата, особено ако домът ви е с по-луксозно изпълнение.

9 необичайни застраховки, които малко хора знаят и използват

9 необичайни застраховки, които малко хора знаят и използват

От функции на тялото, до отвличане от извънземни - стига да има взаимноизгоден застрахователен интерес

Още един съвет: Застрахователната сума по полицата трябва да е такава, че да не попада в хипотезите "надзастраховане" или "подзастраховане". Вижте какво означават те и защо това е важно!

  • Надзастраховане - застрахователната сума е по-висока от реалната стойност на имота

Ето един пример: Считате, че къщата ви струва 300 000 лв., защото според вас може да я продадете за толкова. Сключвате застраховка на такава сума и плащате съответната премия. Но обективно изграждането на нова къща с подобни характеристики струва 150 000 лв.

За нещастие, в резултат на пожар домът ви изгаря. Застрахователят ще изплати 150 000 лв., а не 300 000 лв. - просто защото толкова излиза да се построи нов.

Защо това е така? Смисълът на застраховката на дома е чрез обезщетението да го върнете в такова състояние, в каквото е бил преди рисковото събитие, а не да се печели от нея.

Затова при определяне на обезщетение застрахователите се водят от експертни оценки за това колко реално ще струва да се възстанови дома ви от щетите, т.е. отчита се реалната стойност на строителните и ремонтни услуги, материали и други.

  • Подзастраховане - застрахователната сума е по-ниска от реалната стойност на имота

Ето един пример: Домът ви струва 150 000 лв., а имуществената ви полица е за 75 000 лв. и сте платили съответната по-ниска премия. Случва се щета за 10 000 лв. Заради наличието на подзастраховане застрахователят е в правото си да не заплати пълния размер на щетата, а пропорционална част от нея.

Защо това е така? Обичайна практика е в застрахователните договори да фигурира законовото условие за пропорционално обезщетяване, т.е. обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и реалната (действителна или възстановителна) стойност на имуществото.

И в това има логика - вие плащате премия, по-ниска от необходимата за пълноценна защита и затова може получите пропорционално по-нисък размер на обезщетения.

Нека се върнем на горния пример - поради това, че домът е застрахован на 1/2 от реалната му стойност, то и обезщетението може да бъде в размер на 1/2 от реалната стойност на щетата, т.е. вместо 10 000 лв. може да получите 5 000 лв.

В този случай по-ниският размер на обезщетение вероятно би предизвикал недоволство, разочарование или дори съмнение относно застрахователните практики. А всъщност причината е некоректно определената застрахователна сума.

Затова е наистина важно да прецените каква е реалната стойност на имота, да го застраховате на тази стойност или най-малкото да сте напълно наясно с последиците от подзастраховането. Нашият съвет е предварително да се консултирате по въпроса, а помощ и насоки може да получите от вашия застраховател.

И накрая нека завършим с най-важното послание - наша лична отговорност е да защитим своя малък свят, дома ни, и да запазим благосъстоянието и финансовата си стабилност. Застраховките "Домашно имущество" ни помагат да го направим.

От кога датират първите застраховки и какви са били те

От кога датират първите застраховки и какви са били те

Хората се застраховат още от древни времена