Бедствието, сполетяло Турция повдигна въпроси относно сигурността на жилищата, в които живеем и можем ли да ги защитим. Тъй като идеята за катастрофичен пул в България, която "изплува" след всяко по-разрушително бедствие, но с всеки последващ ден "потъва" все по дълбоко, единственият относително сигурен инструмент е застраховането на имуществото.

Въпреки че в България почти всеки е собственик на имота, в който живее, много малка част от жилищата са застраховани - около 7-8%. На практика това означава, че най-много толкова (вероятно по-малко) са имотите, които имат застрахователна защита за риска "земетресение". Тези данни са показателни за ниския интерес към имуществените застраховки, като тук следва да се уточни, че част от застраховките са сключени във връзка с изисквания на банки за отпускане на кредит.

"На фона на зачестяващите природни бедствия, ниското застрахователно покритие на имотите представлява сериозен обществени риск. При едно по-тежко бедствие - било то земетресение, наводнение, пожар или друго - стотици домакинства могат да останат без подслон или средства за препитание. Възможно е хората да разчитат, че при бедствие държавата ще помогне на пострадалите и това в някаква степен ги демотивира за сключват застраховки, но в действителност няма друг механизъм, освен застраховането, който да възстанови загубите им във финансово изражение", коментираха пред money.bg от Асоциацията на българските застрахователи.

Най-застрашените от срутване при земетресение сгради, в които живее 20% от населението на София

Най-застрашените от срутване при земетресение сгради, в които живее 20% от населението на София

Трагедията в Турция повдигна въпроса: "Безопасни ли са сградите, в които живеем?"

По принцип, отделна застраховка "земетресение" не се предлага 

"Покритието на риска "земетресение" е част от защита, която предлагат имуществените застраховки, наред с други рискове за недвижимото и движимо имущество. По отношение на риска "земетресение" застрахователите прилагат най-общо два подхода при формиране на покритието по полиците", поясниха от Асоциацията. Единият вариант е рискът "земетресение" да е включен в основния пакет с покрити рискове и така при покупка на полица клиентът автоматично е застрахован и за този риск. При другия вариант - рискът "земетресение" е избираем, т.е. включва се към покритието на застраховката по желание и заявка на клиента.

Затова съветът на експертите е, когато избират полица за домашно имущество, хората да се информират относно предлаганите покрития и ако рискът "земетресение" не е включен, да го добавят.

Колко струват застраховките за защита на дома?

Цените на застраховките на домашно имущество са най-ниски в сравнение с другите европейски държави. Застраховка на имот може да излезе около 50-100 лв. на година - за сравнение премията по най-масовата незадължителна застраховка Каско на автомобила е в пъти по-висока (300-400 лв. и нагоре). Цената на застраховките на домашно имущество зависи от различни фактори като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и други.

Земетресения за милиони: Това са най-скъпите земни трусове в историята

Земетресения за милиони: Това са най-скъпите земни трусове в историята

Въпреки че това са едни от най-значимите бедствия за човечеството, икономическата цена не отразява жертвите

"Основно условие за това хората да са доволни от своята застраховка е да са направили информиран избор при покупката й - да са избрали подходящите за личната им ситуация застрахователна сума и покрития. С други думи, информираността на хората е ключов фактор за постигане както на по-добро ниво на защита и сигурност чрез механизмите на застраховането, така и на потребителската удовлетвореност от застрахователните продукти", подчертават от Асоциацията.

Важно е да отбележим, че застрахователите не прилагат по-специални условия по отношение на обезщетенията във връзка с реализиран риск от земетресения.