Plattenbau в Германия, Wielka Płyta в Полша, Panelák в Чехия, Panelház в Унгария и Панелки в бившия Съветски съюз (включително и у нас) ... сглобяемите панелни конструкции носят различни имена в цяла Европа.

Бъдещето на някои от тези конструкции обаче остава несигурно. Модернизираните варианти на системите, разработени в бившия СССР, все още се използват, обслужвайки милиони жители на градовете и до днес.  Въпреки съвременните възможности за саниране и саниране на сгради, повечето стари панелни блокове все още изглеждат по същия начин, както преди 50-60 години.

Какво е общото между кварталите Люлин, Младост, Дружба, Толстой и много други в София - обитателите им живеят предимно в панелни блокове.

Преобладаващата част от панелния жилищен фонд на София е концентриран в няколко клъстера с предимно осеметажни жилищни комплекси в периферията на компактния град, допълнени с монолитни стоманобетонни пунктови сгради с височина до около 50-60 м, разбираме от последния доклад на Общинското предприятие "Софияплан".

България се намира в сеизмична зона

Това е причината трагедията в Турция да повдигне въпроса безопасни ли са сградите, в които живеем и могат ли да издържат на подобен трус.

Земетресения за милиони: Това са най-скъпите земни трусове в историята

Земетресения за милиони: Това са най-скъпите земни трусове в историята

Въпреки че това са едни от най-значимите бедствия за човечеството, икономическата цена не отразява жертвите

Според анализа в най-голям риск при земетресения са сградите със зидани конструкции и стоманобетонни рамки, строени преди 1987. В случай на голямо земетресение тези сгради ще допринесат за около половината от всички жертви, около три четвърти от хората, останали без дом и около половината от преките щети.

Многофамилните жилищни сгради с най-голям брой жилища (типологията едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) имат по-ниска уязвимост и съответно се очаква да доведат до относително малък брой жертви. Сеизмичният риск на сградите с типология ЕПЖС е изследван в проект на Световната Банка и рискът от срутване (което е основна причина за човешките жертви при земетресения) е оценен на по-скоро нисък. Въпреки това финансовите щети от конструктивните повреди в ЕПЖС се очакват да бъдат около 1/5 от общите щети за всички многофамилни сгради, построени преди 1990. Причините за това са големият брой ЕПЖС в София и очакваната по-висока цена за възстановяване на конструкцията поради факта, че повредените елементи са носещи стоманобетонни панели и дюбелите или заварките между тях. Съгласно доклада на Световната Банка между 30% и 50% от финансовите загуби биха били вследствие на повреди във фасадните панели.

Незаконни сгради от времето на комунизма и риск от земетресения: Това е най-опасната столица в Европа

Незаконни сгради от времето на комунизма и риск от земетресения: Това е най-опасната столица в Европа

Според изчисления на Световната банка силен трус там би предизвикал щети за $12 милиарда

Докладът на Световната Банка разглежда възможността за надстрояване на ЕПЖС като възможен пазарен модел за самофинансиране на проекти за модернизация, подобряване на енергийната ефективност и външния вид на ЕПЖС. Направено е заключението, че това е възможно без да се увеличава сеизмичната уязвимост, поради което е препоръчително тази концепция да се изследва по-подробно. Сградите от типология ЕПК/ПК и тези със стоманобетонни носещи стени са оценени като такива с относително по-ниска уязвимост и съответно те имат по-нисък принос към сеизмичния риск. Съвременното масивно жилищно строителство, строено след 1987 г. и особено след 2012 г., има ниска уязвимост и очакваният им принос към сеизмичния риск е минимален.

Панелните блокове: Историята на масовото жилищно строителство в Съветския съюз

Панелните блокове: Историята на масовото жилищно строителство в Съветския съюз

От московския квартал Черемушки до Източен Белин "По един апартамент на семейство" става приоритет за комунистическата партия

Въз основа на анализа на Световната банка, става ясно, че над 70 процента от населението от София живее в многофамилни жилищни сгради от преди 2000 г.

Сградите, които са най-застрашени при земетресение са: стоманобетонни рамкови сгради и неармирани зидани сгради, а също и големите панелни сгради. Тези видове сгради се очаква да причиният най-много смъртни случаи* при подобно бедствие. Приблизително 260 000 души, или 20 процента от населението на града, пребивават в сгради с висок риск, пише още в анализа на Световната банка.

Град Живущи в многофамилни жилища от преди 2000 г. Най-рискови типове сгради Население, което живее в рискови сгради
София 881 820 стоманобетонни рамкови сгради и неармирани зидани сгради 260000
Пловдив 239 430 стоманобетонни рамкови сгради и неармирани зидани сгради 65 000

*Представените смъртни случаи са тези, които се очаква да настъпят през нощта (2:00 сутринта) през уикенда.