Трудовите възнаграждения и доходите на българите бавно вървят нагоре и доказателство за това е ръстът на средната работна заплата у нас, който трайно мина границата от 1000 лева.

Общо доходите на домакинствата също се покачват, като през първото тримесечие на тази година общите достигат 2961 лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Средната заплата в България окончателно мина 1000 лева

Средната заплата в България окончателно мина 1000 лева

И вероятно няма да спре дотук

На лице средният общ доход е 1281 лева или с 3,5% повече от същите месеци на 2016 година. Най-голям дял от тях има трудовото възнаграждение, следвано от пенсиите.

В същото време разходите слабо намаляват през същия период в сравнение с първите три месеца на предходната година. Сериозно перо в семейните бюджети в България обаче остават хранителните продукти.

При общ потребителски разход от 933 лева на човек в домакинството малко над една трета или 345 лева на месец отиват за храна и безалкохолни напитки.

Втори по тежест са разходите за наеми, вода, ток и горива, които на месец излизат средно 434 лева на домакинство или 187 лева на човек.

Колко хора получават 1500 лева заплата?

Колко хора получават 1500 лева заплата?

Новата власт обещава средната заплата да стане толкова до края на мандата

Трети по големина са разходите за социални осигуровки, които струват средно по 189 лева месечно на семейство или по 82 на всеки член на домакинството.

От друга страна 5 пъти по-малко пари отиват за свободно време, културни събития и образование. Тази категория разходи са и най-малките в бюджета на българските семейства.

Спрямо първото тримесечие на 2016 година относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки обаче намаляват с 0,6 процентни пункта, за транспорт и съобщения - с 1 процентен пункт, а се увеличават разходите за жилище с 2 процентни пункта.

Вид разход Домакинство Лице
Общ разход 2620.39 1133.2
Потребителски общ разход 2157.5 933.03
Храна и безалкохолни 799.5 345.75
Алкохол и цигари 115.7 50.03
Облекло и обувки 80.35 34.75
Наем, вода, ток, горива 434.69 187.99
Обзавеждане 91.37 39.51
Здравеопазване 154.18 66.68
Транспорт 168.06 72.68
Съобщения 121.57 52.58
Свободно време, култура 84.27 36.44
Стоки и услуги 107.8 46.62
Данъци 161.29 69.75
Социални осигуровки 189.63 82.01
Други домакинства 34.78 15.04
Други разходи 77.19 33.38
Влог 145.94 63.11
Покупка на валута 0.02 0.01
Дълг и даден наем 87.56 37.87