Комисия за защита на потребителите (КЗП) започва кампания за проверка на начина за намаленията на цените на стоките в търговската мрежа, съобщиха от КЗП.

Определянето на цените на дадените стоки и услуги е субективно право на търговеца и законодателството не предвижда регулиране на тяхното равнище. Съобщението за намаление е способ, чиято цел е стимулиране на продажбите. Търговците използват различни маркетингови подходи и трикове с цел привличане на по-вече клиенти.

Именно затова законодателството е въвело допълнителни, специфични изисквания по отношение формулирането на анонсите и най-вече при обозначаването на цените на стоките, когато провеждат кампании за намаление, обясняват от комисията.

Някои от основните изисквания при намаляване на цените на стоките са:

  • Досегашната цена да е прилагана поне един месец преди съобщението за намаление. Това се прави с цел да не се спекулира от страна на търговците и да се създава илюзорна представа за намаление, което на практика е фиктивно.
  • Потребителят не може да бъде привличан с "шумна" кампания за намаление, която да трае по-малко от един ден.
  • Задължително е върху етикета на стоките да са посочени предишната и новата цена. Търговецът би могъл да посочи и процента на отстъпката.
  • Понякога търговците разпространяват твърде голям тираж брошури с промоционални стоки, но може да се окаже, че в търговските обекти липсват наличности от тях. Или пък цените в брошурата да не съвпадат с реалните в магазините от веригата.

Посочените проверки, които започват следващата седмица, ще имат и превантивен характер, допълват от КЗК. Те се провеждат в навечерието на станалия популярен в последните години "Черен петък", който се провежда в края на месец ноември.

Умишлени действия на търговеца, които имат за цел: подвеждане на потребителя или подтикване към покупка при условия, които не са ясно обявени или в движение се променят правилата - всичко това са нелоялни търговски практики, които се санкционират с до 30 000 лв. при първоначално нарушение и с до 50 000 лв. при последващи нарушения.