През април 2016 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 1.6 пункта, а при населението в селата - 2.0 пункта. Това показва последното проучване на Националния статистическия институт. 

Според оценките на потребителите има известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца. Очакванията на живеещите в градовете са тя да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано. 

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение. 

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано. Същевременно обаче инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца очакванията се изместват към запазване или незначително намаление. 

Последната анкета отчита и подобрение в намеренията на потребителите по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола”, за „покупка или построяване на жилище (вила)” и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.