Възнагражденията в България са се повишили с 6,3% през първото тримесечие на 2018 година спрямо същия период на предходната година, показват данните на Евростат. Така ръстът на заплатите забавя ръст, след като и през четирите тримесечия на миналата година се отчиташе двуцифрено повишение.

Общото повишение на разходите на компаниите за труд достига 9% за първите три месеца на годината, сочат още данните.

За целия Европейски съюз заплатите са се повишили с 2,7%, а толкова е ръстът и на общите разходи. Така общо за блока увеличението се забързва.

Най-висок темп отчита Унгария, където заплатите са подскочили с 12,8%, а на втора позиция е Литва с 10,5%. Отново силен ръст се забелязва в Чехия (9,1%), Литва (9%), Словакия (8,5%), Полша (7,9%) и Естония (7,3%). За Румъния са представени единствено общите разходи, които се увеличават с 12,7%.

Спад има единствено във Финландия - с 1,5%.

Междувременно заетостта в България остава на същите нива от последното четиримесечие на м.г. и бележи ръст с 1,2% на годишна база.