Германия е една от най-благоденстващите страни в света - крайна бедност почти няма, а стабилната средна класа гарантира и стабилността на цялото общество. Ако се гледат само сухите числа, поне на пръв поглед излиза, че германците живеят много добре. Тук обаче трябва да уточним, че много по-високите доходи на германците в сравнение с българите например не бива да се възприемат буквално, тъй като разходите за живот в страната също са доста по-високи. Освен това статистиката поставя и капани на принципа "Той има девет ябълки, аз имам една, значи средно имаме по пет". Да не говорим, че част от хората в Германия имат изкривена представа за мястото, което техните доходи им отреждат в тази статистика.

Средният годишен доход: 24 хиляди евро

И все пак: Кой колко получава в Германия и какви финансови и имуществени резерви притежават германските домакинства? Според официалната статистика, доходите на средното германско домакинство възлизат на около 24 хиляди евро годишно. Става дума за всички доходи на домакинството, след като са били платени данъците и социалните осигуровки. Горните 20% от германските домакинства имат приходи от средно 40 хиляди евро, а ако се измерят само най-богатите 10 на сто - там годишно се печелят над 50 хиляди евро. В противоположния край на тази скала са най-бедните 10% от германските домакинства, където средният годишен доход е под 10 хиляди евро.

Колкото до имуществото, най-бедните домакинства в Германия са дори на червено. Това означава, че дълговете им от ипотеки и банкови кредити са повече, отколкото спестените им пари и имуществото. В златната среда са онези домакинства, които разполагат средно с имущества за 60 хиляди евро. Домакинствата, които притежават имоти и спестявания за повече от 260 хиляди евро, влизат в горните 20 процента, а най-богатите 10 на сто от германските домакинства имат материални резерви в размер на минимум 468 000 евро. Тоест, част от тези 10 на сто притежават много, много повече. В Германия все пак живеят близо 120 милиардери.

Тревожна тенденция: неравенството се увеличава

Впрочем, тъкмо свръхбогатите изкривяват статистиката, защото благодарение на техните доходи се получава едно нереалистично високо равнище на средната заможност. На тази средна заможност - приходи от 24 000 евро годишно и имущество за около 60 хиляди - се радват само една четвърт от домакинствата в страната. Редица икономисти вече бият тревога заради растящата диспропорция в разпределението на материалното благосъстояние. Статистиката показва, че в сравнение с 2010 година неравенството в материалното положение трайно се увеличава.

Интересно е как самите хора в Германия оценяват своето материално положение. Едно допитване, представено в седмичника "Ди Цайт", показва, че по-бедните хора надценяват своето материално положение, докато по-богатите го подценяват. В тази връзка изданието коментира, че домакинствата с по-ограничени материални възможности взимат желаното за действително, като психологически се самопричисляват към средната класа.