С рекордно ниското ниво на лихвите на българския банков пазар кредитирането расте към края на първата половина на 2019 година. Въпреки понижената доходност на депозитите те също се увеличават към края на юли месец, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

От началото на годината общо заемите на домакинствата са нараснали с 1,050 милиарда лева или с 5,04% до 22,985 милиарда лева при равнище от 21,882 милиарда лева към януари месец. В сравнение с юли предходната година увеличението им е в рамките на 8,7 на сто.

В частност ипотечните кредити са се увеличили със 710 милиона лева или с 6,72% до обща сума от 11,275 милиарда лева. За сравнение към края на януари те са 10,656 милиарда лева. При тях ръстът в сравнение с юли месец 2018 година е 12,3 на сто.

От друга страна депозитите на домакинствата минават 53,3 милиарда лева към края на юли месец. От януари насам те са се увеличили с 1,724 милиарда лева или с 3,33%. В сравнение с юли 2018 година те се увеличават 8,1 на сто.

Данните на БНБ сочат, че към края на миналия месец общо влоговете на неправителствения сектор са 81,015 милиарда лева или се равняват на 70% от брутния вътрешен продукт (БВП). Те нарастват на годишна база със 7,7 на сто. От тях тези на нефинансовите предприятия възлизат на 24,144 милиарда лева.

Кредитите на неправителствения сектор към края на първото шестмесечие възлизат на 59,860 милиарда лева. Те се увеличават с 5,8% спрямо същия месец на 2018 година.

Домакинства Януари (в млн. лв.) Юли (в млн. лв.)
Общо кредити 21.882 22.985
Ипотечни кредити 10.565 11.275
Депозити 51.647 53.371