Какви са средните работни заплати в България и в съседните ни страни и успява ли темпът им на нарастване да компенсира инфлацията? Актуалната информация за различните държави обхваща различни месеци, но като цяло е видно, че инфлацията не е компенсирана от увеличението на заплатите в нито една от разглежданите държави.

Последните данни на Националния статистически институт сочат, че средната работна заплата в България се е увеличила с 13.6% за последната година и достигат 1710 лева бруто през юни тази година. В зависимост различни фактори, това означава, че средната нетна заплата е била около 1334 лева.

Изчисленията сочат, че през второто тримесечие на годината средното възнаграждение е нараснало много повече в частния сектор - с 15.4%, в сравнение с обществения - със 7.8 на сто.

Колкото и да нарастват заплатите обаче все още ръстът им не може да компенсира инфлацията, която през юни достигна 16.9 процента.

Сърбия

Средните брутни заплати за август 2022 г., възлизат на 103 963 сръбски динара (1735.50 лева), докато средните нетни заплати възлизат на 75 282 сръбски динара (1256.71 лева), според данните на Статистическата служба на Република Сърбия.

Секторът, който за година вдигна заплатите на персонала с близо 25%

Секторът, който за година вдигна заплатите на персонала с близо 25%

Един отработен час вече е средно с 14.4% по-скъп за бизнеса

Увеличението на брутната и нетната работна заплата за периода януари - август 2022 г. спрямо същия период на миналата година възлиза на 13.8% в номинално изражение, т.е. 3% в реално изражение.

Спрямо същия месец на миналата година средната брутна работна заплата и средната нетна работна заплата за август 2022 г. се увеличават с 16.5% в номинално изражение и с 2.9% в реално изражение.

Последните данни сочат, че инфлацията в страната през юли е била 12,8 процента на годишна база.

Румъния

Средната нетна заплата в Румъния е 3977 леи (1586.88 лева) през юни 2022 г., което е с 12.3% повече в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки това средната нетна работна заплата не успява да се справи с инфлацията, която през същия месец беше 15%.

Най-високите заплати са регистрирани в сектора на информационните технологии, където средната нетна заплата е 9331 леи (3723.21 лева), а най-ниските са в шивашката индустрия (872.25 лева).

Какви заплати получават учителите у нас и как е оценен трудът на колегите им в съседските ни държави

Какви заплати получават учителите у нас и как е оценен трудът на колегите им в съседските ни държави

Къде учителските заплати са най-високи и къде най-ниски?

Факторизирането на инфлацията разкрива, че реалната средна нетна работна заплата в Румъния отбелязва спад през разглеждания период.