Средно с 14.4% нарастват за година общите разходи на работодателите за един отработен час от служителите им. Това става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2022 година.

В индустрията увеличението е с 15%, в услугите - с 16.8%, и в строителството - с 11.5 на сто.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 22.5%, "Култура, спорт и развлечения", "Други дейности" - с по 19.4%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18.2 на сто.

Разходите за възнаграждение за един отработен час

се увеличават средно с 14.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13.5 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22.8% за "Административни и спомагателни дейности" до 1.8% за "Хуманно здравеопазване и социална работа".

Съществен ръст на заплатите се наблюдава и в секторите "Култура, спорт и развлечения" - с 19.2%, "Търговия и ремонт на мотоциклети и автомобили" - с 18.7% и "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.8 на сто.