През 2021 г. Русия е била петият по големина партньор за износ на стоки от ЕС (4,1% от износа извън ЕС, равняващ се на 89 милиарда евро) и третият по големина партньор за внос на стоки от ЕС (7,5% от вноса извън ЕС, еквивалент до 158 милиарда евро). Това е видно от последните данни на Европейската статистическа служба Евростат.

Кризата на COVID-19 доведе до спад на износа и вноса между ЕС и Русия през 2020 г., довеждайки търговския дефицит до близо 16 милиарда евро, което е най-ниският търговски дефицит за периода от 2011 до 2021 г. между ЕС и Русия. През това десетилетие търговският дефицит на ЕС с Русия е намалял от 89 милиарда евро през 2011 г. на 69 милиарда евро през 2021 г.

Основните метали поскъпват драстично

Основните метали поскъпват драстично

Алуминият прехвърли за първи път прага от 4000 долара за тон

Както износът, така и вносът от Русия намаляват между 2011 и 2021 г. Износът от ЕС за Русия е най-висок през 2012 г. (118 милиарда евро), а най-нисък през 2016 г. (69 милиарда евро). Вносът в ЕС от Русия пък е бил най-висок през 2012 г. (204 милиарда евро) и най-нисък през 2020 г. (95 милиарда евро).

Вносът на енергия в ЕС е спаднал с 14,2 процентни пункта за 10 години

Ако погледнем разбивката по продукти, енергията е била най-внасяният продукт в ЕС от Русия през 2021 г. енергията представляваше 62% от вноса на ЕС от Русия миналата година (еквивалент на 99 милиарда евро), което показва значителен спад от 14,2 процентни пункта (п.п. ), в сравнение с 2011 г., когато енергията представлява почти 77% от вноса на ЕС от Русия (148 милиарда евро).

Между 2011 и 2021 г. вносът на енергия в ЕС от Русия е бил най-висок през 2012 г. (157 милиарда евро) и най-нисък през 2020 г. (почти 60 милиарда евро).

Снимка 565952

За сравнение - през 2017 г. Русия беше третият по големина партньор на ЕС за внос (7,8 % от общия внос извън ЕС) и четвъртият по големина за износ от ЕС (4,6 % от общия износ извън ЕС).

От 2008 до 2017 г. ЕС имаше търговски дефицит (което означава, че се внасяха повече стоки, отколкото изнасяха) с Русия. Този търговски дефицит достигна 59 милиарда евро през 2017 г.

Цената на златото вече гони 2000 долара за унция

Цената на златото вече гони 2000 долара за унция

Все повече от икономисти предупреждават за риск от стагфлация, което подкрепя златото

"Машини и превозни средства", "химикали" и "други промишлени стоки" доминираха в износа на ЕС за Русия през 2017 г., като заедно представляваха около 90 % от износа. За разлика от тях, над три четвърти от вноса в ЕС от Русия бяха енергийни продукти. На по-подробно ниво "лекарствата" бяха най-изнасяният продукт на ЕС за Русия, докато нефта беше основният продукт, внасян в ЕС от Русия.