Застаряващото население на Китай застрашава ключовите цели на политиката на Пекин за следващото десетилетие за стимулиране на вътрешното потребление и ограничаване на нарастващия дълг. Това представлява сериозно предизвикателство за дългосрочните перспективи за растеж на икономиката, Reuters.

Населението на Китай на възраст 60 и повече години достигна 296,97 милиона през 2023 г., около 21,1% от общото му население, спрямо 280,04 милиона през 2022 година.. Има широко разпространени опасения, че китайската пенсионна система не може да се справи без значителна реформа, тъй като страната бързо застарява.

Може ли Китай да върне своето икономическо чудо през 2024 г.?

Може ли Китай да върне своето икономическо чудо през 2024 г.?

Попарените очаквания оправдаха съмненията в китайския модел на растеж

Как работи китайската пенсионна система

Пенсионната система на Китай се състои от три стълба, включително основната пенсионна система, ръководена от държавата.

Вторият е доброволен пенсионен план на служителите от работодатели, а третият представлява частни доброволни пенсионни схеми.

Както корпоративните, така и частните схеми остават недоразвити, казват учени, докато публичната система вече е подложена на значителен финансов натиск. Администрира се предимно на ниво провинция, а не като общонационална схема.

Правителствата в северната част на страната имат най-големите пенсионни дефицити поради по-слабите икономики и големия отлив на населението през годините.

Китай създаде специален фонд през 2018 г., за да прехвърли пенсионните фондове от по-богатите крайбрежни провинции като Гуангдонг към места като Хейлундзян и Ляонин, за да се справи с различията между отделните държави.

Около една трета от юрисдикциите на провинциално ниво в Китай изпитват пенсионни дефицити. Държавната Китайска академия на науките предвижда държавната пенсионна система да изчерпи парите си до 2035 година.

Публичните пенсионни разходи на Китай вече са повече от 5% от брутния вътрешен продукт, според пенсионни експерти.

Кога китайците вземат пенсия?

Китайските граждани получават своята пенсия, след като се пенсионират, на 60 години за мъжете, 55 за жените с бели якички и 50 за жените, които работят във фабрики.

И все пак очакваната продължителност на живота в Китай се е повишила от около 44 години през 1960 г. до 78 години към 2021 г., по-висока от тази в Съединените щати, и се очаква да надхвърли 80 години до 2050 година.

Повече от 20% от 1,409 милиарда жители на Китай са на възраст над 60 години.

Китай има най-голямата система за социално осигуряване в света, като около 1,05 милиарда души плащат или получават плащания от националната си основна пенсия в края на 2022 г., според държавни медии.

Икономика №2 трудно ще надмине САЩ, заради застаряващото си население

Икономика №2 трудно ще надмине САЩ, заради застаряващото си население

Според ООН Китай ще загуби около 50% от населението си до края на този век

Средната месечна пенсия в Китай през 2020 г. е била около 170 юана (23,62 долара), според Международната организация на труда към ООН.

В САЩ финансираната от правителството програма за социално осигуряване е плащала средно 1907 долара на месец към януари 2024 г. Средностатистическият американски работник печели повече от три пъти повече от заплатите на средния китайски работник, но това все още оставя голяма празнина в пенсионните обезщетения.

Планира ли Китай да реформира пенсионната си система?

Държавният съвет на Китай разкри план през 2022 г. за укрепване на подкрепата за "посивяващото" население, включително увеличаване на броя на старческите домове и въвеждане на нова частна пенсионна схема, за да улесни хората да инвестират в редица финансови продукти.

Реформите на пенсионната система обаче са бавни.

Китай обяви през 2020 г. и 2021 г. като официални политики, че законоустановената възраст за пенсиониране ще бъде повишена, но не са дадени допълнителни подробности.

Много граждани изразиха гняв и безпокойство от всяка потенциална промяна в социалните медии, цитирайки трудната работна среда в момента с висока безработица.

Десет китайци в трудоспособна възраст са издържали 1 пенсионер през 2002 г., като съотношението пада до 5 през 2021 г. Прогнозите са съотношението да спадне до 4 през 2030 г. и 2 през 2050 г., каза Лари Ху, главен икономист в Macquarie.