"Цената" на човешкия живот в Русия, като се вземат предвид и моралните щети, в началото на 2018 е нараснала до 46.9 милиона рубли (670 хил. евро при курс 70 рубли за евро, бел. ред.). Тази оценка е направена в проучване на Финансовия университет при правителството на Руската федерация.

Както отбелязват авторите на изследването, човешкият живот в никакъв случай не е пазарна стока. Целта на проучването е да се използват неговите резултати при проектирането на мерките за сигурност в предприятията и други човешки дейности.

Практическият смисъл е да се определи стойността на човешкия живот при оценяването на размера на справедливото финансово обезщетяване на семейството на загиналите хора в резултат на нещастен случай в производството, по време на изпълняване на служебни задължения или при други извънредни ситуации, пише finmarket.ru.

Експертите на Финансовия институт вземат като основни параметри за своята оценка продължителността на живота, доходите и разходите на глава от населението, средната удовлетвореност от живота на хората. По тези критерии те са установили, че "средната стойност на човешкия живот" с отчитането и на моралните щети, в момента в света е 2,1 милиона долара.

В Русия тази "цена на живот" към настоящия момент е 46,9 милиона рубли, което е много повече, отколкото през 2015 година, когато тя е била 39,3 милиона рубли. Именно на такава сума, включваща и моралните щети, трябва да се равняват съдебните или другите компенсации, правят извод авторите на изследването.

Според професора от Финансовия университет Борис Кейфет, животът е безценен и тази теза не подлежи на обсъждане от никаква финансова гледна точка.

При проучването експертите са се опирали на чуждестранната практика, но за руската действителност компенсациите в размер на десетки милиона рубли все още са напълно непостижими, посочва професорът.

Той отбелязва, че има строго определени компенсации, чийто размер всяка година се индексират. Законите се променят, например, за обезщетения при транспортни произшествия, където днес ясно се описват сумите за различните травми и по-тежки наранявания.

Експертът също така посочва, че в областта на въздушния транспорт Русия вече се доближава до световните стандарти, не само за обезщетение, свързано с увреждане на здравето на пътника, но и в случай на повреда на багажа.

Професор Кейфетс е убеден, че ситуацията ще продължи да се променя. Той смята, че минималната работна заплата в Русия трябва да се увеличава, тъй като този показател е в основата на много социални плащания и компенсации.