„Българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на бразилския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. Бразилия е една от най-бързо развиващите се икономики в света и перспективен партньор за страната ни“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на Бразилско-български бизнес форум, който се провежда в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия.

Събитието беше официално открито от Президента на Република България Росен Плевнелиев, икономическия ни министър и председателите на Националната камара на индустрията на Бразилия и на Българската търговско-промишлена палата Робсон Брага де Андраде и Цветан Симеонов. Участие взеха над 20 компании и представители на всички бизнесфедерации от бразилска страна и още 20 представители на български компании.

„Отдаваме приоритетно значение на развитието на търговско-икономическите ни отношения с Бразилия и въпреки положителните тенденции през последните години смятам, че сме далеч от реализирането на пълния им потенциал“, посочи министър Лукарски. Само през изминалата година добрите перспективи се потвърждават от нарастване от над 40% на българския износ за Бразилия, който достига близо 26 млн. щ.д.

Министър Лукарски допълни, че провеждането на подобен форум и подчертаният интерес от страна, както на българския, така и на бразилския бизнес са ясна индикация за възможностите и желанието и на двете страни тези взаимоотношения да се развиват мащабно. Именно с тази цел през 2012 г. бе възстановена дейността на Службата ни по търговско-икономическите въпроси в гр. Сао Пауло, напомни министърът.

По негови думи включените в българската бизнес делегация представители на утвърдени български компании могат да предложат отлични продукти и услуги в редица сектори като електроника и електротехника, информационни технологии, инженерингова дейност, гражданско, индустриално и инфраструктурно строителство, миннодобивна промишленост, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, отоплителни системи и инсталации, лека промишленост и други. Освен в увеличаване на стокообмена възможности има и в реализирането на съвместни проекти и инвестиции на български и бразилски компании, както и за привличане на бразилски инвестиции у нас.

„Като член на ЕС, страната ни предоставя безпрепятствен и безмитен достъп до пазара на цялата общност“, посочи икономическият министър. Той отбеляза, че със своето географско положение, България е важен транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от ОНД. „Страната ни развива модерна и адекватна транспортна и логистична инфраструктура, а комбинацията от достъпа до морски транспорт на пристанищата на Черно море и транспорта по р. Дунав превръща България в основен транспортен и транзитен център“, допълни той. С тези конкурентни предимства страната ни има възможност да се позиционира като предпочитана инвестиционна дестинация за бразилския бизнес.

За насърчаване на търговско-икономическите отношения между двете страни ще бъде създадена и комисия за икономическо сътрудничество. Това беше договорено от министър Лукарски на среща с изпълнителния секретар на Министерството на развитието, индустрията и външната търговия на Федеративна република Бразилия Фернандо Магаляеш Фурлан.

През първите единадесет месеца на 2015 г. двустранният стокообмен между България и Бразилия отбелязва спад от 31.7% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 57.44 млн. щ.д. Българският износ за Бразилия отбелязва ръст от 40.2%, като стойността му е 25.86 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на хлебни, тестени и сладкарски изделия, електрически трансформатори, инсектициди и части за машини. Вносът от Бразилия спада с 51.9% до 31.58 млн. щ.д.

През 2014 г. двустранния стокообмен между България и Бразилия отбелязва ръст от 6% и достига 91.75 млн. щ. д. Българският износ за Бразилия отбелязва ръст от 11% на годишна база (обща стойност 20.25 млн. щ.д.), като стойността на вноса от Бразилия също бележи увеличение до 71.5 млн. щ.д.

В износа на България за Бразилия през 2014 г. присъстват традиционните за нашата страна стокови позиции: ензими и ензимни препарати (12.4% от общия износ). В структурата на износа се включват и нови позиции, неприсъствали досега: формовачни каси за леярството (6.4%), резервоари, цистерни, вани и др. (4.5%) и др.

През 2014 г. трябва да се отбележи присъствието на внос на медни руди и техните концентрати, които са втората по големина стока в общия внос през годината – 31.1%. Първо място в българския внос заемат сурови и необработени тютюни (32.2%), като останалите са: кафе (14.3%), екстракти и есенции (6.2%) и др.