Действащата в момента във Великобритания Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз ще бъде заменена с нова система от "зелени" земеделски субсидии. обяви британският секретар по въпросите на околната среда Майкъл Гоув.

След Brexit тази реформата ще сложи край на сегашния режим на субсидиране: ще се премине от плащания въз основа размера на притежаваната земя към плащане за опазването и развитието на екосистемни услуги.

Гоув определя сегашната система на ОСП като лоша грешка.

"Да се плаща на собствениците на земя за количеството земеделска земя, която притежават, е несправедливо, неефективно и води до извратени резултати. Така се дава най-голям обществен ресурс на тези, които имат най-голямо частно богатство", казва той, информира GreenTech.

Гоув твърди, че понастоящем ОСП поощрява земеделските стопани да се придържат към "производствени методи, които са неефективни по отношение на ресурсите", като същевременно стимулира "подход към опазване на средата, който се базира на математически точни полеви маржове и екологично нездравословен ландшафт".

Новият режим ще бъде въведен постепенно чрез петгодишен преходен период. Очаква се той да стимулира земеделските стопани и собственици на земя да възприемат практики като "засаждане на гори, осигуряване на нови местообитания за дивата природа, увеличаване на биоразнообразието, допринасяне за подобряване на качеството на водите и връщане на обработваемите земи към състоянието им на поляни с диви цветя или други по-естествени състояния".

Мярката е голяма победа за "зелените" групи, които от години се борят за реформи в ОСП. Тяхното желание е политиката да защитава природния капитал и да стимулира развитието на екосистемните услуги.

Едновременно с това британското правителство готви и реформа в практиките за етикетиране на храните. Това включва планове за въвеждане на нов етикет на храните, който ще защитава качеството, произхода и устойчивостта на британската селскостопанска продукция.