Британските домове и бизнеси рециклират много по-малко пластмасови отпадъци, отколкото показват официалните данни. Това разкри проучване, публикувано от екологичната консултантска агенция "Eunomia".

Докладът обвинява рециклиращата промишленост, че е преувеличила процентите на рециклиране на пластмаса с до една трета. Разкритието поставя въпроса коректни ли са данните, изнасяни от рециклиращата индустрия по цял свят, коментира GreenTech.

Официалните числа за рециклирането отразяват количеството пластмасови опаковки, пуснати на пазара от производителите. Статистиката се основава на проучване, проведено за DEFRA от най-голямата схема рециклиране на опаковки в Обединеното кралство - Valpak. "Eunomia" обаче има основания да предполага, че производителите всъщност не отчитат коректно количеството на опаковките, които произвеждат.

Докладът твърди, че данните, представени от промишлеността, не съответстват на количеството пластмаса, която всъщност е произведена. Според официалната статистика през 2015 г., Обединеното кралство генерира 2,26 милиона тона пластмасови отпадъци, от които 39% са били рециклирани.

Но според "Eunomia", количеството на произведените отпадъци е около 3,5 милиона тона в действителност. Това означава, че навярно реалният процент на рециклиране е с около 10 процентни пункта по-нисък от данните, оповестявани от правителството, твърди "Eunomia".

Погрешно определени стимули възпират производителите да декларират точните данни за опаковките, които произвеждат, казват консултантската фирма. По-малкото количество опаковки, пуснати на пазара, означават по-ниски такси за участие в схемите за рециклиране.

Друга добре документирана част от проблема е, че пластмасовите изделия се измерват, когато са чисти и сухи, докато пластмасовите отпадъци за рециклиране се измерват, бидейки зацапани с редица замърсители като хранителни отпадъци и етикети - което увеличава декларираното тегло.